Documents

Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per fer front a l’assetjament i a les violències masclistes envers les dones que es dediquen a l’acció política.

(…)

Per tot això, el Grup Municipal de la CUP proposa a l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels ACORDS següents:

- PRIMER. Contactar amb aquelles persones que des del municipi i/o via les xarxes socials pròpies, es detecti que estan desqualificant i assetjant a les dones que es dediquen  a l’acció política, mitjançant insults i valoracions sexistes, i demanar-los la retirada de les publicacions i informar-les que aquestes pràctiques estan qualificades com a violències masclistes.

- SEGON. Instar als partits polítics del Parlament de Catalunya a què prenguin mesures per eradicar les violències masclistes contra les dones que es dediquen a l’acció política; oimés quan diferents càrrecs electes del Parlament de Catalunya i també electes municipals han fet ús d’aquestes violències sense que això hagi tingut repercussions públiques ni polítiques en el seu càrrec.

- TERCER. Instar als diferents Grups Polítics del Parlament de Catalunya a rebutjar públicament l’assetjament que estan patint dones que es dediquen a l'acció política  des de diferents partits, plataformes i col·lectius.

- QUART. Instar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i als mitjans de comunicació de premsa escrita i digital local i nacional a què prenguin mesures per exigir dimissions i/o l’expulsió dels mitjans de comunicació d’aquells que facin ús d’estils de comunicació i usos de comunicació masclistes.

- CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les entitats de dones que integren del Consell d’Igualtat de Mataró, a tots els mitjans de comunicació locals, al Consell Comarcal del Maresme, a la mesa del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris que l’integren, a Feministes de Catalunya, a la Xarxa Feminista de Catalunya “Ca la Dona”, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, i a les entitats municipalistes catalanes.

Mataró, 25 de gener de 2016

Proposta de resolució de suport i compromís actiu de l’Ajuntament de Mataró amb la banca ètica

Acords:

1. L’Ajuntament de Mataró treballarà de manera activa amb la banca ètica.

2. L’Ajuntament de Mataró establirà contacte, durant els propers tres mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, amb les diferents entitats de Banca Ètica que treballen a Catalunya, per conèixer el seu funcionament i serveis, per avaluar adequadament les possibilitats de col·laboració, i per tal de decidir quins recursos econòmics de l’Ajuntament de Mataró s’hi poden dipositar.

3. L’Ajuntament de Mataró traspassarà a aquestes entitats, sempre que jurídicament sigui possible i paral·lelament als contactes establerts, la gestió bancària de les partides pressupostàries dedicades a Cooperació al Desenvolupament de 2016 o el seu equivalent.

4. L’Ajuntament de Mataró impulsarà entre la ciutadania accions de promoció i divulgació de la banca ètica o social.

5. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català de Finances, a les entitats financeres esmentades i al col·lectiu FETS (Finançament Ètic i Solidari).

Declaració Institucional que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per l’adhesió de Mataró a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, aprovada en Junta de Portaveus (11/1/2016) i ratificada pel Ple de l'Ajuntament de Mataró (14/1/2016)

El 6 d’abril de 2014 es va fer la Trobada per la Unitat Popular (TUP) a Mataró entre els col·lectius, moviments socials i persones actives en la construcció d’alternatives a l’actual model de ciutat. A la trobada es van posar en comú les diferents experiències de lluita a la ciutat per sumar esforços i pensar conjuntament com volem intervenir a Mataró.

Debats temàtics:
1) Pobresa i exclusió social
2) Llengua i educació
3) Sanitat Pública
4) Municipalització de serveis públics
5) Feminisme
6) Mobilitat sostenible i territori
7) Procés cap a la independència
8) Economia alternativa i cooperativisme

Debat plenari: Construïm la unitat popular
• Com avançar en la coordinació de les lluites socials i la creació d’experiències alternatives? (quins objectius compartim? quins problemes hi ha per la coordinació? Quines oportunitats ens presenta la situació actual?)
• Com vincular la lluita de carrer amb la lluita institucional?

 

Llegeix el document en pantalla a issuu (clica aquí)

Cal que l’Ajuntament de Mataró refermi el compromís de rebuig a la LOMCE i adopti mesures concretes. Per tots aquest motiu, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels ACORDS següents:

Primer.-  L’Ajuntament de Mataró donarà suport i cobertura jurídica a tots aquells centres educatius i aquelles famílies de la ciutat que vulguin exercir la desobediència a la LOMCE com a acte de ruptura amb un model educatiu imposat en contra de la voluntat majoritària de la societat catalana i de la comunitat educativa.

Segon.- L’Ajuntament de Mataró, davant de qualsevol sanció administrativa i/o judicial contra la comunitat educativa o contra aquelles famílies que practiquin la insubmissió a la LOMCE, proposarà que tots els càrrecs electes del consistori s’autoinculpin davant les instàncies pertinents i ho farà extensiu a tota la ciutadania perquè també pugui fer efectiva la seva autoinculpació.

Tercer.- L’Ajuntament de Mataró, reitera el seu rebuig a l’aplicació de la LOMCE en els centres educatius de la Mataró, i difondrà públicament a través del web municipal l’activitat de la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI) a la LOMCE oferint informació a qualsevol centre educatiu que s’hi vulgui adherir.

Quart.- Instar als Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, al Departament d’Ensenyament i al Govern de la Generalitat de Catalunya a declarar la seva insubmissió a la LOMCE i a aturar d’immediat el desplegament que se n’ha fet.

Cinquè.- Comunicar els acords al Consell Escolar Municipal de Mataró, a tots els centres educatius i als seus respectius equips directius i Associacions de Mares i Pares, als Serveis Territorials d’Ensenyament de Maresme-Vallès Oriental, al Consell Comarcal del Maresme, al Departament d’Ensenyament i al Ministerio de Educación.

Pàgines