Documents

La intervenció del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) era previsible i estava damunt de la taula des del moment en què els treballadors/es van plantar cansats de cedir part dels seus salaris, tal com havien fet el 2011, 2012 i 2013, per evitar una situació de dèficit.

(…)

Atenent a la situació descrita, considerem que a més de denunciar la situació d’infrafinançament, cal exigir un canvi en el model de la gestió i reclamar una gestió pública, de titularitat pública i de submissió al dret públic.

En aquest sentit, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró adopta els ACORDS següents:

1. L’Ajuntament de Mataró reclama a la Generalitat de Catalunya una sanitat 100% pública per a l’àrea de Mataró, tant en la gestió com en la titularitat, i sotmesa al control públic i al dret públic.

(…)

Proposta de resolució del Grup Municipal de la CUP per convocar una consulta per l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència

Per tot plegat, des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró l’aprovació dels ACORDS següents:

1. L’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) si la ciutadania així ho ratifica mitjançant una consulta popular que s’haurà de convocar en un termini màxim de noranta dies.

2. L’Ajuntament de Mataró, un cop s’hagi celebrat la consulta, haurà de ratificar en una sessió plenària extraordinària la decisió d’adhesió a l’AMI.

3. L’Ajuntament de Mataró comunicarà aquests acords a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), al Consell Comarcal del Maresme i a la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, el Ple decidirà.

Mataró, 26 d’agost de 2015

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre el compliment dels terminis previstos en la construcció de l’edifici de l’escola Angeleta Ferrer

• Quin és l'estat exacte dels tràmits per a la construcció de l'escola pública Angeleta Ferrer? Quan començaran les obres? Quins són els terminis reals d’execució de l’obra?

Mataró, 26 d’agost de 2015

Pregunta que presenta el Grup Municipal de la CUP sobre la previsió de riscos de la Festa al Cel

- Existeix un pla de protecció civil que contempli l’eventualitat d’un accident aeri?

- L’Ajuntament de Mataró té cobertura en matèria de responsabilitat civil en cas que un accident aeri afecti els espectadors i el nucli urbà de la ciutat?

- S’han previst els costos i riscos que hauria d’assumir l’Ajuntament de Mataró en cas que es produís un accident aeri?

Mataró, 26 d’agost de 2015

Proposta de resolució per tal de instar al Consorci Sanitari del Maresme i al Departament de Salut a l’elaboració participada d’un pla director Sociosanitari de Mataró-Maresme

És per tot això que el Grups Municipals presentem els següents acords:

PRIMER. L’Ajuntament de Mataró expressa la seva voluntat de col·laborar amb el Consorci Sanitari del Maresme i amb el Departament de Salut en l’elaboració del Pla director Sociosanitari

SEGON. L’Ajuntament de Mataró insta al Departament de Salut a crear una Comissió que participi en l’elaboració del Pla director Sociosanitari de Mataró-Maresme. Aquesta Comissió ha de contemplar la incorporació de representants municipals,  professionals sanitaris i usuaris i que amb posterioritat de l’elaboració del Pla farà funcions de seguiment i avaluació de les mesures que es consensuïn en el sí d’aquesta Comissió entre els diferents actors implicats.

TERCER. Demanar al Consell Rector del CSdM i al Consell Comarcal del Maresme, que ratifiquin aquests acords en els seus òrgans de govern.

QUART. Notificar aquests acords a la Conselleria de Salut, al Consell Rector del CSdM, al Consell Comarcal el Maresme, al Comité d’Empresa del CSdM i a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró.

Mataró, 31 d’agost de 2015

Pàgines