Prec CUP Agència Tributària de Catalunya

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER INFORMAR DE COM ES POT FER LA DECLARACIÓ DE RENDA A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Atès que ben aviat començarà la campanya de la renda de l’exercici 2016.
Atès que existeix la possibilitat que els contribuents facin el tràmit de la renda a través de l’Agència Tributària de Catalunya.
Atès que hi ha molta desinformació al respecte.
Des del Grup Municipal de la CUP formulem el prec següent:
    •    L’Ajuntament de Mataró sol·licitarà suport a l’Agència Tributària de Catalunya i organitzarà una sessió formativa adreçada a tècnics municipals i assessors fiscals de la ciutat, així com també un acte públic perquè la ciutadania tingui la informació de com pot presentar la declaració de renda a través de l’Agència Tributària de Catalunya.

 

Juli Cuéllar Gisbert
Regidor portaveu de la CUP

Mataró, 2 d’abril de 2017