Documents

Declaració Institucional que presenta la CUP Mataró per fer del català una llengua oficial a la Unió Europea.

Mataró, 20 de setembre de 2023

El Programa per a la transformació de Mataró 2023-2027 A MATARÓ GENT QUE LLUITI ÉS EL QUE CAL! 

 1. El desplegament d'un Pla de Xoc per la salut mental a través d'una oficina específica que agrupi tots els recursos i els apropi a la ciutadania. Serà un espai on acudir, demanar ajuda i oferir recursos a la resta d’equipaments públics de la ciutat.
 2. Garantirem el dret a l’habitatge ampliant el Parc Públic de lloguer social, redirigint recursos a la compra per tanteig i retracte i assegurant la propietat pública del sòl per a incrementar el parc de propietat pública en règim de lloguer social.
 3. Crearem l'Oficina de Promoció Lingüística i Territori que assessorarà i sensibilitzarà a la ciutadania sobre els drets lingüístics, així com implementarà la legislació vigent sobre la llengua catalana arreu de la ciutat. A més de teixir vincles culturals amb la resta de municipis i tradicions dels Països Catalans, per promocionar la cultura mataronina al territori.
 4. Realitzarem una Consulta amb múltiples opcions a mig mandat, on s’agrupin totes les propostes de la ciutadania que reuneixin prou suport popular i on pugui votar tota persona empadronada a Mataró.
 5. Defensem el comerç de proximitat, ens oposem a l’ampliació de macro centres comercials com el Mataró Parc que ofeguen el petit comerç i juguen amb la precarietat de les treballadores.
 6. Recuperació i democratització d’equipaments esportius públics: acabarem amb les concessions a empreses privades d’equipaments tan importants com el Sorrall i n’assegurarem la gestió pública i una gamma de preus accessible a tota la ciutadania.
 7. El Patrimoni es queda als barris: posarem en valor el patrimoni històric de la ciutat i el transformarem en un actiu que ajudi a dinamitzar els barris tot creant llocs de feina qualificats a la ciutat: Ca la Madrona, Can Sisternes, Torre Llauder, Torre Palauet, Can Fàbregas...
 8. El jovent és la clau del nostre futur: impulsarem un Casal de Joves autogestionat pels i les joves de la ciutat amb qui col·laborarem per repensar l’espai públic i el model d’oci i de lleure a Mataró. El model serà extrapolat a la resta d’Espais Joves, on cada barri decidirà sobre el seu futur.
 9. Ampliarem el viver de cooperatives de l’Ateneu Cooperatiu i l’obrirem als barris, adquirint la propietat de locals comercials buits que reactivin els eixos comercials de la ciutat en tots els sectors econòmics i creïn llocs de treball dignes.
 10. Mataró dissenyarà i aplicarà un Pla Pilot Específic per reduir la Jornada Laboral a la ciutat: on es tindrà en compte tant el sector públic com el privat per avançar cap a un model laboral més just i que permeti la conciliació. Treballar menys hores i tenir treball per a totes.

El passat 10 de gener, l’alcalde de Mataró va presentar un acord amb l’a entitat bancàa`ria La Caixa per “millorar la protecció de pisos i locals de la seva propietat per evitar ocupacions il·legals i establir contacte permanent amb la Policia Local de Mataró”, entre altres finalitats.

A falta de veure l’acord per escrit, des de la CUP MATARÓ denunciem que el Govern Municipal prengui, un altre cop, partit pels poderosos i corruptes de sempre, en contra dels interessos de les classes populars. A més, manifestem que:

 1. El Govern Municipal prioritza protegir els pisos buits dels bancs, en comptes de promoure l’habitatge social.
 2. Criminalitza les ocupacions i promou un discurs d’odi que agreuja, encara més, el patiment de les persones que es troben abocades a ocupar. Relacionar ocupació amb violència i conflicte és propi d’extrema dreta.
 3. El Govern Municipal transforma la Policia Local en mercenaris al servei dels interessos dels més rics, establint un contacte directe entre ells i convertint-los en seguretat privada del banc, en plena “crisi policial” a la Comissaria.
 4. Malgrat la reiterada demanda popular de més pisos accessibles, el Govern es nega a arribar a acords per promoure el lloguer social deals pisos de la banca, i només dirigeix les reunions a augmentar els seus beneficis.
 5. No entenem com el “govern més progressista de la història” a nivell local, defensa els interessos dels grans tenedors i es sotmet a les seves exigències. El seu benefici sempre ha estat la nostra misèria

Per aquestes raons, exigim que es faci públic immediatament, el contingut íntegre de l’acord per complir amb la mínima transparència amb la ciutadania. En cas que, un altre cop, aquest acord segueixi empitjorant les condicions de vida de les classes populars i segueixi afavorint a les elits bancàries, reclamarem la seva immediata anul·lació

Simultàniament, hem tramitat una instància a l’Ajuntament per sol·licitar aquesta que l’acord es faci públic, i hem demanat audiència pública al Ple Municipal per rebre explicacions.

Netegem Mataró d’especuladors!

 

Mataró, 21 de gener de 2022

Assemblea Local de la CUP Mataró

Des de la CUP Mataró, veiem amb preocupació com la tensió als nostres barris va en augment i com, davant la manca de recursos municipals i la inacció del govern local,  la dimensió que prenen els fets,  amenaça de dinamitar la convivència.

Primer de tot, és important destacar la realitat actual del país i de la nostra ciutat. Vivim uns moments difícils on la por i la precarietat han colpejat a la  ciutadania  de forma conjunta i, no sortirem d’aquí, fins que les administracions posin la vida de les persones al centre i compleixin amb el seu deure de protegir a les més febles, davant d’un sistema que ens considera poc més que mercaderia laboral. A llarg termini, les polítiques socials són l’única manera d’acabar amb el problema, atès que està demostrat que,  allà on es garanteixen les condicions per desenvolupar vides dignes, no hi ha inseguretat. Allà on s’elimina la bretxa entre ciutadania, hi ha barris dignes que prosperen en pau.

No obstant això, el problema actual és immediat i la preocupació de la ciutadania per la successió de fets delictius és legítima. Per tant, cal buscar solucions i crear recursos per tal  que retorni la tranquil·litat als barris d’una forma atenta a la realitat i les desigualtats de la ciutat.

Des de la CUP, entenem que la solució no passa per respondre amb més violència o amb intervencions exclusivament punitives per part de la Policia Local o per part del veïnat, la solució ha de ser treballada i comprendre, a més de la Policia, a tots els agents socials.

Perquè tal de fer possible aquesta resposta més immediata, exigim a l’Ajuntament de Mataró les mesures següents:

•      Volem un model de Policia Local democràtica propera i atenta a la ciutat, coneixedora dels nostres barris i sensible a les seves realitats. Proposem ampliar el nombre d’agents amb formació especifica en processos de Mediació i coneixement de l’entorn. Ens agradaria recuperar i incrementar els Agents de Barri, figures més properes als diferents contextos de Mataró. Volem intervencions que puguin comptar amb la ciutadania i fomentin el diàleg en comptes de criminalitzar col·lectius o fer detencions esbiaixades. Per tant, des de la CUP demanem més policia, però una policia que realment sigui  al servei de la gent i no la seva repressora.

•      Eliminem la temporalitat del programa de Mediació al carrer, els problemes no acaben amb l’estiu, pensem a llarg termini. Fem confiança en una plantilla de mediadors amb futur, que puguin comprendre les diferents sensibilitats que trobem als carrers i a la vegada, respondre amb confiança a la ciutadania. Oferim estabilitat a les  persones treballadores i al veïnat,  perquè el servei pugui donar els seus millor fruits.

•      Reivindiquem i posem en valor la figura de les Treballadores i Educadores Socials, dotem-les de prou recursos per dur a terme la seva tasca. A més, proposem la creació d’un cos d’Educadors de Carrer, que puguin arribar allà on, sobretot ara, els centres educatius, no  els hi és possible. La bretxa digital-econòmica és una realitat més accentuada que mai, no deixem endarrere el jovent.

•      Reclamem al govern de la ciutat que es coordini amb les Associacions de Veïns i, de forma conjunta, duguin a terme una autèntica política de barris, la degradació de molts dels quals,  s'ha tornat crònica. Massa sovint, aquest govern utilitza la pobresa com a arma electoral, però li recordem que qui sembra la misèria recull la ràbia, com bé s'està veient aquests dies.

•      Demanem la coordinació de les unitats policials i entitats socials per deixar de castigar per partida doble als febles, volem perseguir les pràctiques mafioses d’aquells grups que extorsionen a la gent, però no podem permetre que es criminalitzi a les víctimes més dèbils del sistema. Actuem amb contundència contra l’especulació il·legal i l’entramat d’ocupacions il·legítimes, desocupant si cal aquells pisos que causen violència al veïnat,  les seves veïnes o que es revenen per especular, però protegim a qui és la seva víctima i, sense més remei, cau en mans d’aquesta gent. Diferenciem aquelles persones que fan negoci amb la pobresa d’aquelles que la pateixen. Per perseguir el crim organitzat,  cal valentia per no confondre víctimes i botxins.

•      Reclamem habitatge social urgent! No pot ser que a Mataró hi hagi tants  pisos buits i tanta gent sense pis, cosa que causa part dels problemes de l'ocupació. Cal que el govern municipal posi pisos a disposició de la gent i acabi ja amb l'emergència habitacional.

•      Exigim a l’Alcalde David Bote i al seu govern que no s’amaguin de demanar a la Generalitat de Catalunya que es faci càrrec dels menors no acompanyats, participant activament i oferint l’ajuda material i humana necessària per acollir-los amb garanties a la nostra ciutat.

 

Mataró, 10 de juliol de 2020

Assemblea Local de la CUP Mataró

Pàgines