Per què hem votat no als preus públics d’Ensenyament?

  • El Grup Municipal de la CUP defensa una rebaixa real dels preus públics de les Escoles Bressols municipals basada en una tarificació progressiva
  • La proposta del Govern de modificació de preus pel curs 2017-18 suposa una rebaixa per a molt poques famílies usuàries
  • Defensem un model educatiu just i equitatiu per a tothom, i que els preus públics s’estableixin en base a una tarificació progressiva

Pel proper curs, el Govern Municipal proposa una modificació dels preus públics de les Escoles Bressol equiparant la quota de lactants amb la de la resta d’infants d’1 a 3 anys. El Govern destaca com a fet positiu una rebaixa de la quota d’aquesta franja, 0-1 anys, d’un 23,1%.

Entenent que el total de les 9 EB municipals poden acollir un nombre màxim de 76 lactants mentre que el nombre de places per a infants d’1 a 3 anys és de més de 800, la rebaixa de la quota només afecta un percentatge molt baix de les famílies usuàries ja que per a la resta, amb infants d’1 a 3 anys,  la quota ha estat augmentada un 3,4%.

A més a més, el preu del servei menjador s’ha incrementat en el cas dels lactants. Si bé és cert que degut a la reducció de quota, aquest augment queda compensat en aquells infants usuaris del menjador que fan ús d’aquest servei,  4 o 5 dies per setmana, en el cas dels infants que es queden a dinar menys de 4 dies per setmana el preu final de quota més menjador gairebé no queda modificat respecte el curs passat. És per això que el nombre de famílies de lactants que es beneficien de la modificació de preus és en realitat encara menor.

Des de la CUP de Mataró, i partint de que el model educatiu que defensem és el de l’Escola pública, de qualitat i universal des de l’Escola Bressol   fins a la Universitat, volem posar en relleu que:

Reconeixem el gran esforç dut a terme per les treballadores de les EB per formular noves modalitats horàries en benefici de les famílies usuàries.

Malgrat l’intent del Govern d’aprimar les quotes en alguns casos i augmentar el nombre de famílies becades, la distribució del finançament de les EB municipals, repartida entre famílies, Diputació i Ajuntament perjudica a les famílies que passaran a finançar el 35,3% del servei quan el curs passat finançaven el 34,38% mentre que l’Ajuntament passarà de finançar el 49,75% del servei a finançar-ne el 48,59%. Partint de la base de que els costos del servei són de més de 4,7 milions d’euros aquests percentatges són prou rellevants.

Pensem que l’aportació de les famílies hauria de tendir curs rere curs a la baixa i que hauria de fer-se en base a una tarificació progressiva afavorint que aquelles famílies amb una renda baixa gaudeixin d’una rebaixa real de les quotes a aportar. Cal avançar cap a un model més just i equitatiu per a tothom, que afavoreixi a qui realment ho necessita i en la mesura que ho necessita.

De la mateixa manera defensem que aquest model sigui també el model que regeixi els preus públics de l’Escola Municipal de Música i l’Institut Miquel Biada on la proposta del Govern Municipal pel curs vinent comporta un augment de preus públics d’aproximadament el 3%.

 

CUP Mataró

Oficina de Comunicació

 

Mataró, 10 de maig de 2017