Documents

Proposta de resolució per tal de instar al Consorci Sanitari del Maresme i al Departament de Salut a l’elaboració participada d’un pla director Sociosanitari de Mataró-Maresme

És per tot això que el Grups Municipals presentem els següents acords:

PRIMER. L’Ajuntament de Mataró expressa la seva voluntat de col·laborar amb el Consorci Sanitari del Maresme i amb el Departament de Salut en l’elaboració del Pla director Sociosanitari

SEGON. L’Ajuntament de Mataró insta al Departament de Salut a crear una Comissió que participi en l’elaboració del Pla director Sociosanitari de Mataró-Maresme. Aquesta Comissió ha de contemplar la incorporació de representants municipals,  professionals sanitaris i usuaris i que amb posterioritat de l’elaboració del Pla farà funcions de seguiment i avaluació de les mesures que es consensuïn en el sí d’aquesta Comissió entre els diferents actors implicats.

TERCER. Demanar al Consell Rector del CSdM i al Consell Comarcal del Maresme, que ratifiquin aquests acords en els seus òrgans de govern.

QUART. Notificar aquests acords a la Conselleria de Salut, al Consell Rector del CSdM, al Consell Comarcal el Maresme, al Comité d’Empresa del CSdM i a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró.

Mataró, 31 d’agost de 2015

Proposta de resolució de la CUP a l'Ajuntament de Mataró per convocar una consulta per l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència

El present document vol ser una eina de treball i reflexió popular sorgit a l’entorn de les assemblees i candidatures alternatives del Maresme amb l’objectiu d’enfortir la coherència i l’argumentari crític i la visió global, ampliant les alternatives i actuacions i facilitant el debat comú. És, per tant, un document obert que voldria ser útil tant a la necessària i urgent elaboració de programes municipals alternatius com també per enfortir el treball quotidià de base i les propostes i programes polítics que posteriorment es continuïn impulsant. Com veureu no vol ser un programa sinó un marc per anar desenvolupant programes i dotar les lluites de base de fonaments, també per iniciar una política comarcal més ambiciosa.

Hem sintetitzat aportacions i consensos de diverses experiències comarcals de lluita en defensa del territori i de l’ecologisme combatiu, sorgides a les darreres dècades, documents elaborats per tècnics compromesos i materials provinents de les experiències municipalistes més properes, de la Trobada d’Unitat Popular de Mataró i, també, de l’exploració en el Programa Marc de les Municipals del 2015 (ens hi referirem com a PMM) de la CUP nacional adaptant les propostes a la nostra realitat comarcal.

Tenint en compte que la urgència de la lluita contra la pobresa i la precarietat i l’obertura de camins cap a la justícia social són eixos fonamentals dels nostres plantejaments, les qüestions territorials i ecològiques que desenvolupem no obvien en cap cas la seva repercussió social i centren el document perquè són les més susceptibles de generar programes específics i alhora comarcals a tots els municipis.

Programa de la CUP Mataró a les Eleccions Municipals del 24 de maig de 2015.

> Llegeix-lo en pantalla a Issuu

1. TERRITORI: EL MARESME
2. SOSTENIBILITAT
    MODEL DE CIUTAT (ESPAI AGRARI, ESPAIS NATURALS, ESPAI URBÀ, LITORAL.
    MOBILITAT
    RESIDUS
3. LLUITA CONTRA L’ATUR, PER UNA ECONOMIA PRODUCTIVA
4. DRETS SOCIALS
- SANITAT
- IGUALTAT DE DRETS I SERVEIS SOCIALS
- DONES
- ALLIBERAMENTS, LGTBI
- INFÀNCIA I FAMÍLIES
- GENT GRAN
- DISCAPACITATS
- POBRESA I RISC D’EXCLUSIÓ
- EDUCACIÓ
- DRET A L’HABITATGE
- LLENGUA CATALANA
- MEMÒRIA HISTÒRICA
- ANIMALS
5. CULTURA i ESPORT POPULAR
6. RADICALITAT DEMOCRÀTICA
7.F INANÇAMENT LOCAL I DEUTE. MUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS.
8. INDEPENDÈNCIA I PROCES CONSTIUENT

Pàgines