Moció per reclamar al gerent del port de Mataró els diners percebuts indegudament

El Consorci Port Mataró és un consorci públic constituït l’any 1997, amb l’objectiu de gestionar i explotar el port esportiu de Mataró, està integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró.