Reclamem que el gerent del port retorni els diners que hagi rebut indegudament

Exigim que es reclami al gerent del Port de Mataró el retorn de totes les retribucions que hagi percebut de forma indeguda i demanem a la Generalitat i al Consorci del Port que aclareixin les incompatibilitats.

CUP Mataró Exigim que es reclami al gerent del Port de Mataró el retorn de totes les retribucions que hagi percebut de forma indeguda

La CUP va registrar, el passat 19 de febrer, una declaració institucional per ser debatuda a la propera Junta de Portaveus de dilluns 27 de febrer, en què plantejàvem el següent:

"Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya i al Consorci del Port de Mataró que, d’acord amb la normativa de retribucions del sector públic, apliquin amb caràcter immediat la corresponent rebaixa salarial al gerent del Port de Mataró i que reclamin amb caràcter retroactiu els diners que hagi pogut percebre de forma indeguda."

Celebrem que, finalment, el 22 de febrer, el Govern de la Generalitat hagi autoritzat la rebaixa del sou del gerent de 132 mil€ a 105 mil €, d’acord amb la normativa de retribucions del sector públic i en compliment dels acords de la reunió del Consorci del Port de Mataró del passat 21 de desembre de 2016.

No obstant això, mantenim la demanada de reclamar retroactivament al gerent del Port de Mataró els diners que hagi pogut percebre de forma indeguda.

Finalment, atès que el gerent del Port de Mataró també desenvolupa un càrrec equivalent com a gerent del Port de Portbou, exigim a la Generalitat de Catalunya i al Consorci del Port de Mataró que aclareixin si és o no és compatible ser gerent de dos consorcis de forma simultània. En el cas que no ho sigui, demanem el seu cessament immediat com a gerent del Port de Mataró.

El Consorci Port Mataró és un consorci públic constituït l’any 1997, amb l’objectiu de gestionar i explotar el port esportiu de Mataró, està integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró.

El consorci es troba sota la dependència administrativa del Departament de Territori i Sostenibilitat. La presidència és nomenada per la Generalitat de Catalunya i la vicepresidència és nomenada per l’Ajuntament de Mataró. El Consell de Govern està constituït per 6 representants nomenats per la Generalitat i 4 nomenats per l’Ajuntament, més un gerent i un secretari, sense vot, nomenats pel Consell. La direcció general recau en la figura del gerent.

D’acord amb la informació de la Relació dels directius de les entitats del sector públic i les seves retribucions previstes per l’any 2017, el gerent del Port de Mataró, el Sr. Joan Bellavista Solà, que ocupa aquest càrrec des del 1998, percep 132.376,35 €, als qual cal sumar-hi els 37.753,80 € que ingressa com a gerent del Consorci del Port de Portbou. És a dir, estem davant d’una persona que en total s’embutxaca 170.130,15 €/any. Les retribucions del Sr. Joan Bellavista Solà són superiors a les d’un conseller de la Generalitat i, en conjunt, superen a les del President de la Generalitat de Catalunya.

Recentment, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Sr. Ricard Font, va informar que d’acord amb els requeriments de la Intervenció General, el Consell de Govern del Consorci va aprovar una rebaixa del sou del gerent en la reunió celebrada el 21 de desembre de 2016, per tal equiparar-lo al topall màxim del que cobren els consellers de la Generalitat. Després d’haver encarregat un estudi a una consultora externa, es va proposar rebaixar el salari del gerent entorn dels 105.000 €. No obstant això, fins al 22 de febrer de 2017,  aquest acord no ha rebut  el vistiplau del Govern.

En aquest sentit, des del Grup Municipal de la CUP proposem a la Junta de Portaveus l’acord següent:

  • Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya i al Consorci del Port de Mataró que, d’acord amb la normativa de retribucions del sector públic, reclamin al gerent del Port de Mataró, amb caràcter retroactiu, els diners que hagi pogut percebre de forma indeguda.
  • Exigim a la Generalitat de Catalunya i al Consorci del Port de Mataró que aclareixin si és o no és compatible ser gerent de dos consorcis portuaris de forma simultània; i en el cas que no ho sigui, demanem el cessament immediat de l’actual gerent del Port de Mataró.

El Sr. Joan Bellavista Solà, que ocupa aquest càrrec des del 1998, percep 132.376,35€, als qual cal sumar-hi els 37.753,80€ que ingressa com a gerent del Consorci del Port de Portbou.