LA CUP MATARÓ PRESENTA UNA PROPOSTA PER AVANÇAR CAP A LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL

La CUP Mataró ha registrat una proposta a l’Ajuntament per fer un pla pilot que redueixi la jornada laboral de cinc a quatre dies. La mesura iniciaria un estudi que determinaria en quins serveis podria implementar-se més fàcilment la reducció d’hores per impulsar-la des de la institució i fer una primera prova abans d’acabar el mandat.

Obrers durant la Vaga de la Canadenca. Barcelona, 1919

Per als anticapitalistes, cent quatre anys després de la Vaga de la Canadenca, on va guanyar-se la jornada laboral de vuit hores, ja va essent hora d’avançar novament cap a unes condicions de treball més dignes i en sintonia amb la nostra època. A més, defensen que aquesta proposta no és cap utopia, atès que la reducció de la setmana laboral ja ha estat provada amb èxit a Irlanda, el Regne Unit i Portugal, i al País Valencià estan pendents de les conclusions d’un altre estudi recent.

La reducció de la jornada no comportaria cap disminució del salari i, a banda de facilitar la conciliació del personal laboral, un dels objectius seria repartir la feina, creant, en els casos que ho requerissin, noves places per cobrir diferents torns. Des de la CUP es fa èmfasi en el fet que amb les noves tecnologies els guanys dels empresaris no han parat de créixer, ara ha arribat el moment que això també beneficiï a les treballadores.

En cas d’acceptar-se, s’iniciaria una primera fase que consistiria a elaborar un estudi per concloure en quins dels serveis municipals seria més fàcil aplicar la mesura per provar-la. En una segona fase, les conclusions de l’estudi donarien pas a una prova pilot en els serveis municipals i els serveis subcontractats escollits que hauria de fer-se abans d’acabar el mandat, l’any 2027.

Mataró, 22 de setembre del 2023
CUP Mataró