Cal aplicar urgentment els acords contra els desnonaments

El passat 27 de desembre la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró va convocar els representants dels partits polítics a una reunió en la qual ens va assabentar de dos casos d’execucions hipotecàries que implicaran el desnonament immediat de dues famílies amb infants a càrrec, una el 20 de gener al carrer València i l’altra el 26 de gener al carrer Vitòria.

 

El Ple Municipal havia aprovat dues resolucions per la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a l’habitatge, l’una el 3 de febrer de 2011 a instància del Grup Municipal de la CUP i l’altra, l’1 de desembre de 2011 a instàncies dels Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA i PSC.

 

Per això el Grup Municipal de la CUP presentarà al Ple de gener un prec per iniciar amb caràcter d’urgència la comissió mixta partits-associacions prevista en els acords i dues preguntes sobre l’estat de desenvolupament dels acords presos sobre els desnonaments.