Denunciem la mala gestió de PUMSA i dels governs del PSC a Mataró

Sospitem que que estem davant d’una trama de corrupció 

En el passat ple del 6 de juliol, en el punt 4 de l'ordre del dia, es va votar la pròrroga en la Comissió Informativa Municipal el Rengle. Estem davant d’un edifici projectat en època de la bombolla immobiliària i que posa en evidència la mala gestió de PUMSA i dels governs del PSC a Mataró, una mala gestió que ha endeutat i hipotecat les finances locals des de fa anys. 8,2 M€ de desviació i que d’acord amb la peritació externa del Manuel Sanchez Real ha posat al descobert 1,7 M€ de sobrecostos injustificats en la realització de l’obra.

Sospitem que que estem davant d’una trama de corrupció i que cal anar a fons en aquest tema i que hi ha prou elements com per demanar responsabilitats polítiques i penals als qui van ocupar càrrecs a PUMSA i al capdavant de la regidoria d’urbanisme: Srs. Vilert i Bassas.

Aquesta comissió informativa està més viva que mai. Demanem a l’alcalde Bote que no vagi per lliure i que respecti els tempos i l’autonomia de la comissió. Tard o d’hora s’acabarà sabent tot i n’estem convençuts que des del PSC hauran de retre comptes davant de la ciutadania

Vista la mala experiència amb empreses municipals com PUMSA, pensem que cal garantir de totes totes que cap d’aquestes escapa del control de la Intervenció municipal, cosa que podria haver estat una de les causes del desgavell de PUMSA.

8,2 M€ de desviació  i que d’acord amb la peritació externa ha posat al descobert 1,7 M€ de sobrecostos injustificats.