Agàpit Borràs: '10 idees per transformar Mataró'

Divendres 10 d’abril, l’arquitecte Agàpit Borràs va aconseguir omplir la sala d’actes de Can Palauet de persones àvides de conèixer les propostes per transformar Mataró i que formaran part del programa de la CUP.

Agàpit Borràs va iniciar la intervenció amb una perspectiva de l’evolució històrica de la ciutat,  en la qual el pes del franquisme, radicalment contraposat amb la lògica socialdemòcrata de la majoria de països europeus. Aquí es va apostar pel règim d’habitatges de propietat enfront del lloguer, pel l’ús del cotxe enfront del transport públic. Aquesta herència pesa, encara avui, en la configuració i les polítiques de la nostra ciutat. Borràs remarca que l’estructura econòmica determina la superestructura política i ideològica i, conclou, que malauradament “estem infectats pels paradigmes imposats per la Dictadura franquista”.

Per tal de capgirar l’estructura urbana i socioeconòmica de Mataró, Borràs proposa les 10 idees següents:

1- La preservació i divulgació del patrimoni arquitectònic.

2- La cohesió social i els barris de Mataró són elements clau pel reequilibri de la ciutat.

3- Prioritat per l’habitatge socials: combatre l’especulació.

4- Impuls de la universitat: el Tecnocampus.  No malbaratar el sòl d’Iveco-Pegaso.

5- Model supramunicipal (“Si els municipis feu coses junts, el govern us ajudarà”) i municipalització de serveis actualment explotats per empreses privades.

6- Impuls d’un cooperativisme transformador i arrelat al territori.

7- L’espai agrari com a equipament de ciutat.

8- El comerç de proximitat és prioritari.

9- Aposta pel transport públic i rescat del peatge de l’autopista abans de 2021.

10- Parar atenció als elements culturals.