Documents

  • El Grup Municipal de la CUP defensa una rebaixa real dels preus públics de les Escoles Bressols municipals basada en una tarificació progressiva
  • La proposta del Govern de modificació de preus pel curs 2017-18 suposa una rebaixa per a molt poques famílies usuàries
  • Defensem un model educatiu just i equitatiu per a tothom, i que els preus públics s’estableixin en base a una tarificació progressiva

Pel proper curs, el Govern Municipal proposa una modificació dels preus públics de les Escoles Bressol equiparant la quota de lactants amb la de la resta d’infants d’1 a 3 anys. El Govern destaca com a fet positiu una rebaixa de la quota d’aquesta franja, 0-1 anys, d’un 23,1%.

Entenent que el total de les 9 EB municipals poden acollir un nombre màxim de 76 lactants mentre que el nombre de places per a infants d’1 a 3 anys és de més de 800, la rebaixa de la quota només afecta un percentatge molt baix de les famílies usuàries ja que per a la resta, amb infants d’1 a 3 anys,  la quota ha estat augmentada un 3,4%.

A més a més, el preu del servei menjador s’ha incrementat en el cas dels lactants. Si bé és cert que degut a la reducció de quota, aquest augment queda compensat en aquells infants usuaris del menjador que fan ús d’aquest servei,  4 o 5 dies per setmana, en el cas dels infants que es queden a dinar menys de 4 dies per setmana el preu final de quota més menjador gairebé no queda modificat respecte el curs passat. És per això que el nombre de famílies de lactants que es beneficien de la modificació de preus és en realitat encara menor.

Des de la CUP de Mataró, i partint de que el model educatiu que defensem és el de l’Escola pública, de qualitat i universal des de l’Escola Bressol   fins a la Universitat, volem posar en relleu que:

Reconeixem el gran esforç dut a terme per les treballadores de les EB per formular noves modalitats horàries en benefici de les famílies usuàries.

Malgrat l’intent del Govern d’aprimar les quotes en alguns casos i augmentar el nombre de famílies becades, la distribució del finançament de les EB municipals, repartida entre famílies, Diputació i Ajuntament perjudica a les famílies que passaran a finançar el 35,3% del servei quan el curs passat finançaven el 34,38% mentre que l’Ajuntament passarà de finançar el 49,75% del servei a finançar-ne el 48,59%. Partint de la base de que els costos del servei són de més de 4,7 milions d’euros aquests percentatges són prou rellevants.

Pensem que l’aportació de les famílies hauria de tendir curs rere curs a la baixa i que hauria de fer-se en base a una tarificació progressiva afavorint que aquelles famílies amb una renda baixa gaudeixin d’una rebaixa real de les quotes a aportar. Cal avançar cap a un model més just i equitatiu per a tothom, que afavoreixi a qui realment ho necessita i en la mesura que ho necessita.

De la mateixa manera defensem que aquest model sigui també el model que regeixi els preus públics de l’Escola Municipal de Música i l’Institut Miquel Biada on la proposta del Govern Municipal pel curs vinent comporta un augment de preus públics d’aproximadament el 3%.

 

CUP Mataró

Oficina de Comunicació

 

Mataró, 10 de maig de 2017

L’Esquerra independentista assenyalem els responsables i sostenidors dels feminicidis i de la violència masclista!

Aquest mes de maig iniciem des de totes les organitzacions de l'esquerra independentista una dinàmica de treball conjunt amb l'objectiu de denunciar els feminicidis i combatre'n les causes, o si més no afegir-hi el nostre granet de sorra a aquesta lluita que en aquests moments sentim que és la punta de llança del moviment feminista dels Països Catalans i d'arreu del món.

Per nosaltres, els feminicidis són la part més visible de les violències que patim les dones. Són la punta de l’iceberg d’un sistema de violència invisibilitzat. Una violència que considerem estructural i funcional al sistema capitalista-patriarcal, és a dir que no es tracta pas d'una xacra social o tara del sistema, sinó que les seves arrels són profundes i és fruit d’un sistema ideològic que actua en els plànols material i simbòlic, que són els que cal identificar i desmantellar.

És per això que volem assenyalar tots els responsables i sostenidors d’aquest patriarcat capitalista.

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) PER CONSTITUIR UNA TAULA MIXTA AL BARRI DE ROCAFONDA

Pel proper curs, Mataró tindrà un institut nou ubicat a la Ronda Rafael Estrany ( a l’espai conegut com “La Fibra”).  

No cal dir que aquesta ubicació, malgrat aprovar-se en el  Ple de l’Ajuntament el passat febrer amb majoria, també ha comptat amb el rebuig d’una part de les entitats del barri de Rocafonda.

Entenent que aquest institut hauria de ser un centre de referència comunitària pel propi barri i dels de  l’entorn. I que més enllà dels alumnes i les seves famílies, el centre hauria de ser un equipament comunitari a través dels seus serveis oberts al barri i de les activitats socio-comunitàries que acollirà (activitats extraescolars, biblioteca, casal d’estiu...).

Entenent que és molt important  el poder compartir espais on poder reflexionar els diferents agents que treballen al barri  per tal de generar un veritable espai  de relació i convivència molt positiu per a la cohesió social.

Per tot això, des del Grup Municipal de la CUP preguem el següent:

- Que es constitueixi una” taula” mixta, amb tots els agents que treballen al barri (des de la comunitat educativa, veïns, ajuntament etc)  per tal de poder  treballar propostes de millora educatives i socials des d’una visió transversal.

 

Juli Cuéllar Gisbert

Regidor portaveu del Grup Municipal de la CUP

 

Mataró, 6 d’abril de 2017

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER INFORMAR DE COM ES POT FER LA DECLARACIÓ DE RENDA A TRAVÉS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Atès que ben aviat començarà la campanya de la renda de l’exercici 2016.
Atès que existeix la possibilitat que els contribuents facin el tràmit de la renda a través de l’Agència Tributària de Catalunya.
Atès que hi ha molta desinformació al respecte.
Des del Grup Municipal de la CUP formulem el prec següent:
    •    L’Ajuntament de Mataró sol·licitarà suport a l’Agència Tributària de Catalunya i organitzarà una sessió formativa adreçada a tècnics municipals i assessors fiscals de la ciutat, així com també un acte públic perquè la ciutadania tingui la informació de com pot presentar la declaració de renda a través de l’Agència Tributària de Catalunya.

 

Juli Cuéllar Gisbert
Regidor portaveu de la CUP

Mataró, 2 d’abril de 2017

PRESSUPOST PARTICIPATIU SÍ, ENGRUNES NO!

  • Els diners destinats a pressupostos participatius són insuficients; exigim un increment de la quantitat proposada pel govern municipal.
  • Denunciem la voluntat instrumentalitzadora del govern municipal que vol fer servir els pressupostos participatius per aparcar les reivindicacions ciutadanes.

L’aposta pels pressupostos participatius és un dels principals eixos del programa de la CUP per assolir la radicalitat democràtica en el funcionament de l’Ajuntament de Mataró. Fer comprensible i assequible la informació, donar poder decisori a la ciutadania, a través dels consells participatius i de consultes populars, pensem que són requisits fonamentals per aprofundir en la qualitat democràtica. En aquest sentit, cal destacar que el setembre de 2016 es va aprovar una resolució de la CUP per implantar uns pressupostos participatius a Mataró.

El passat 1 de març de 2017, la Comissió Especial d’Organització va abordar el debat dels pressupostos participatius a partir del guió “Impuls a la participació” elaborat pel personal tècnic de l’Ajuntament. La proposta de procés participatiu presentada es basa en 6 fases: aportació de propostes, recollida de suports a les propostes, valoració de la viabilitat de les propostes, priorització per part del Consell de Ciutat, exposició pública i votació ciutadana de la propostes validades i retorn de les propostes escollides per la ciutadania. Valorem positivament que el govern posi fil a l’agulla, però pensem que hi ha dues qüestions rellevants que limiten de forma extraordinària el seu desplegament

  • El pressupost participatiu es restringirà al capítol d’inversions.
  • El govern només destinarà 500.000 € a pressupost participatiu.

Ateses les reserves del govern municipal i la seva voluntat de fer passar totes les propostes ciutadanes per l’adreçador dels pressupostos participatius, des de la CUP manifestem el nostre desacord  i exigim el següent:

  1. Cal incrementar sensiblement, fins a un 5% del pressupost municipal, els diners destinats a pressupostos participatius. Si ens quedem amb un pírric 0,3%, el procés participatiu no és creïble. Mataró ha d’estar a l’alçada de ciutats com Badalona, però amb l’actual proposta fins i tot municipis com Argentona ens passen per davant.
  2. Cal ampliar els pressupostos participatius al Capítol II, relatiu a la provisió de serveis, i no limitar-ho exclusivament al Capítol VI d’inversions.
  3. Exigim al govern que no instrumentalitzi el pressupost participatiu i que assumeixi que, tan si tenim pressupost participatiu com si no en tenim, la ciutadania té dret a opinar i a presentar tantes propostes en benefici de la ciutat com consideri oportunes.

 

CUP Mataró

Oficina de Comunicació

 

Mataró, 27 de març de 2017

Pàgines