Documents

Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal de la CUP perquè l’Ajuntament de Mataró no celebri el dia de la Constitució espanyola. Per ser debatuda i votada al Ple Municipal de dijous 1 de desembre de 2016.

Des del Grup Municipal de la CUP entenem que és anacrònic que l’Ajuntament de Mataró continuï celebrant el Dia de la Constitució espanyola i, en aquest sentit, proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró l’ACORD següent:

• L'Ajuntament de Mataró no celebrarà el Dia de la Constitució espanyola i no organitzarà cap acte institucional al respecte.

No obstant això, el Ple decidirà.

Proposta de resolució presentada al Ple de l'Ajuntament de Mataró del 3 de novembre de 2016. No aprovada.

La proposta consisteix en requalificar la parcel·la situada entre els carrers Josep M. De Sagarra i Joan Oliver com a parcel·la d’equipaments per poder atendre les necessitats del barri tal i com ja preveia, abans del 2006 el POUM.

Declaració institucional que presenta la CUP per donar suport a les 27 persones de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) encausades per haver defensat una universitat pública, gratuïta i de qualitat

Per tot plegat, el Grup Municipal de la CUP proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró els ACORDS següents:

1. L’Ajuntament de Mataró expressa el seu compromís amb la defensa d’una universitat pública, gratuïta i de qualitat, en la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos.

2. L’Ajuntament de Mataró reclama que es respecti a les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressa la seva solidaritat amb les 27 membres de la comunitat universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) represaliades arran de la seva participació en la tancada al Rectorat a l’abril de 2013 en contra de pujada de taxes del 66% i perquè s’establissin títols especials de transport públic pels estudiants de la UAB (T-UAB).

3. L’Ajuntament de Mataró es manifesta a favor de la lliure absolució de les 27 persones de la UAB imputades.

4. L’Ajuntament de Mataró sol·licita al Ministeri Fiscal que retiri les acusacions contra els 27 membres de la comunitat universitària de la UAB, perquè és inadmissible que en una societat democràtica que es penalitzi la protesta, la dissidència, i encara menys que se sol·liciti presó per exercir Drets Fonamentals.

5. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya, així com també a l'organització antirepressiva Alerta Solidària.

No obstant això, la Junta de Portaveus decidirà.

Amb la voluntat que la nova modificació del ROM sigui més participativa i menys restrictiva, el Grup Municipal de la CUP proposa:

1). Per agilitzar la durada dels Plens, celebració de dues (2) sessions mensuals: un aper tractar Declaracions Institucionals i Dictàmens i l'altra de Control de Govern.

2). No limitar el nombre de propostes i preguntes que poden presentar els grups municipals al Ple.

3). Per garantir la publicitat i transparència, que les declaracions institucionals es debatin i votin al Ple, i que les respostes a preguntes per escrit s’incloguin com a annex a l’acta.

4). Que les entitats puguin presentar propostes i fer preguntes al Ple sense haver de passar pel filtre dels Grups Municipals.

És per això que presentem les esmenes següents:

Proposta de resolució de la CUP per uns pressupostos participatius

Aprovada per unanimitat del Ple de l'Ajutnament de Mataró dijous 8 de setembre de 2016.

Acords:

Primer. L’Ajuntament de Mataró desenvoluparà una prova pilot perquè la ciutadania, a través dels òrgans de participació vigents, pugui decidir la destinació dels recursos del pressupost municipal corresponent a l’any 2017, per tal d’incorporar-ho prèviament a la seva aprovació en el Ple Municipal.

Segon. L’Ajuntament de Mataró impulsarà un debat ciutadà per dissenyar una proposta de funcionament del procés de pressupostos participatius, que tingui en compte les experiències d’altres ciutats.

Tercer. L’Ajuntament de Mataró crearà una comissió de seguiment dels pressupostos participatius, formada per representants del govern, dels grups municipals, i dels consells territorials i sectorials per col·laborar en el disseny i l’execució del procés participatiu.

Pàgines