Fonaments i orientacions de transformació territorial, ambiental i social al Maresme 2019

El present document -actualització i ampliació de la primera edició del maig del 2015- vol ser una eina de treball i re exió popular sorgit a l’entorn de les assemblees i candidatures alternatives del Maresme amb l’objectiu d’enfortir la coherència, l’argumentari crític i la visió global, ampliant les alternatives i línies d’actuació i facilitant el debat comú. És, per tant, un document obert que voldria ser útil tant a la necessària elaboració de programes municipals alternatius com també a l’enfortiment del treball quotidià de base i de les propostes i programes polítics que posteriorment es continuïn impulsant. Com veureu, no vol ser un programa sinó un marc per anar desenvolupament programes i dotar les lluites de base de fonaments i bases per a una política comarcal més ambiciosa. 

Hem sintetitzat aportacions i consensos de diverses experiències comarcals de lluita en defensa del territori i de l’ecologisme combatiu, sorgides a les darreres dècades, documents elaborats per tècnics compromesos i materials provinents de les experiències municipalistes més properes; també, de l’exploració en el Programa Marc de les Municipals del 2019 (ens hi referirem com a PMM) de la CUP nacional adaptant les propostes a la nostra realitat comarcal. 

Tenint en compte que la urgència de la lluita contra la pobresa i la precarietat o la discriminació social i de gènere són eixos fonamentals dels nostres plantejaments, les qüestions territorials i ecològiques que desenvolupem no obvien en cap cas la seva repercussió social i són presents en les perspectives del document, ja que són susceptibles de generar programes especí cs i alhora comarcals a tots els municipis. 

> Mira el document en pantalla (issuu)