No als laterals de l'autopista. Per la mobilitat sostenible al Maresme. Pel transport públic

El Consell Comarcal del Maresme ha avalat l'estudi de Barcelona
Regional que preveu la construcció d'una nova carretera al Baix
Maresme, paral·lela a l'autopista C-32, en la línia de les previsions
del Pla d'Infraestructures aprovat pel darrer govern Maragall (novembre
del 2005). Un pla, recordem-ho, que ha estat portat als tribunals per
les principals entitats ecologistes catalanes.Des de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) volem manifestar el nostre
més ferm rebuig a qualsevol actuació que suposi ampliar la xarxa de
carreteres a la nostra comarca.
1r. Perquè representarà una nova fractura sobre el territori en una comarca estreta, fràgil i molt masegada tant per les infraestructures del transport com d'un desgavell urbanístic que s'alimenta, simbiòticament, de les ampliacions de la xarxa viària i que promou, alhora, el transport en vehicle privat.2n. Perquè, un cop més, s'avantposen les inversions en el foment de l'ús del cotxe privat en detriment de les carències i necessitats del transport públic col·lectiu. Mentre ens preparem per abocar una quantitat ingent de diners per duplicar una carretera que ja existeix (la C-32), negligim actuacions molt més econòmiques (com

l'establiment d'un carril bus a l'autopista o la millora de la qualitat i la capacitat de la xarxa ferroviària de rodalies) o importants des d'un punt de vista estratègic (connexió ferroviària amb el Vallès, connexió directa amb Girona…).Entenem, per tant, que la construcció d'uns laterals paral·lels a l'autopista contradiuen frontalment la retòrica sostenibilista de moda i suposen insistir en els mateixos models i esquemes que han dut la nostra comarca a una situació de col·lapse generalitzant. Per responsabilitat política, per respecte al territori i per solidaritat amb les futures generacions, no podem sinó fer una crida a bescantar d'un cop vells i inútils paradigmes i afrontar una nova cultura de la mobilitat:- que freni l’ús abusiu del cotxe privat,

- que promogui el transport públic,

- que respecti el terrritori i

- que s’articuli amb polítiques eficients de contenció i gestió del creixement urbanístic.
CUP de Mataró

8 de març de 2007