La fiscalia passa de puntetes per les irregularitats de l’edifici del Rengle

La Fiscalia ha arxivat la denúncia presentada per l’Oficina Antifrau arran les irregularitats en la construcció de l’edifici de El Rengle. La CUP reclama que l’Ajuntament arribi fins on calgui per aclarir l’afer i trobar-ne els responsables.

La Fiscalia ha arxivat la denúncia presentada per l’Oficina Antifrau arran les irregularitats en la construcció de l’edifici de El Rengle. La CUP reclama que l’Ajuntament arribi fins on calgui per aclarir l’afer i trobar-ne els responsables.

La fiscalia apunta que no veu “indicis de delicte”, tot i que reconeix que els fets denunciats podrien ser “nuls de ple dret” i s’haurien de resoldre pel tribunal contenciós-administratiu.

L’Oficina Antifrau havia detectat indicis de delicte en el tracte de favor dispensat per PUMSA amb l’empresa constructora que va executar les obres, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Concretament FCC hauria quedat la tercera empresa aspirant en el concurs de licitació amb els criteris de puntuació establerts, però aquests criteris es van modificar a posteriori i es va acabar adjudicant l’obra a Fomento.

D’altra banda, hi va haver un sobrecost de mé del 42% respecte al pressupost de l’obra adjudicada. La construcció de l’edifici El Rengle s’havia pressupostat en 15.647.859,48€ i l’empresa pública PUMSA  en va acabar pagant 22.329.850,69€. És a dir, un sobrecost de 6.681.911,21€.

Un cop més, la judicatura passa de puntetes pels escàndols entorn a PUMSA. El febrer de 2011 ja vam poder veure com el jutge instructor arxivava el procediment penal contra els autors de l’afer Can Fàbregas, a pocs mesos d’unes eleccions municipals i malgrat en aquell cas el Fiscal veia indicis clars de delictes i demanava poder cloure la investigació per tal de dur els imputats a judici.

Des de la CUP considerem que l’Ajuntament de Mataró, en tant que administració pública perjudicada per l’escàndol de l’edifici de El Rengle, hauria de personar-se davant els tribunals i reclamar que s’arribi fins al final per aclarir els fets i trobar-ne els responsables.

Per a coneixement de la ciutadania, i amb voluntat d’oferir la transparència que el propi Ajuntament defuig, fem públiques les conclusions de l’Oficina Antifrau i el decret d’arxivament de la Fiscalia.

Prou impunitat amb les operacions fosques amb diners públics.

Per tot això, la CUP demana al Ple de l’Ajuntament quina valoració fa el govern municipal de Mataró de les irregularitats descrites en l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya en l’adjudicació i execució de l’obra de l’edifici El Rengle?

I alhora preguntem què pensa fer el govern municipal per esclarir les responsabilitats d’aquestes irregularitats? Han considerat la possibilitat que l’Ajuntament de Mataró es personi judicialment?