La CUP proposa una moció a favor del cinema en català

Des de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Mataró s'ha fet arribar a l’alcalde i als grups municipals amb representació institucional una carta explicativa i una proposta de moció elaborada per la Plataforma per la Llengua a favor del cinema en català. La CUP considera que és important que l’Ajuntament de Mataró es comprometi en la normalització del cinema en català i doni suport al contingut de la proposta de mínims de la Plataforma per la Llengua. Per tot plegat, la CUP ha demanat als regidors que facin el possible perquè aquesta proposta de moció es debati i s’aprovi al ple municipal del nostre Ajuntament.

PROPOSTA DE MOCIÓ

Primer, que l’Ajuntament de Mataró es posicioni a favor de fomentar l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi respecte a l’exhibició de les versions doblades o subtitulades al català de les pel·lícules.

Segon, que l’Ajuntament de Mataró expressi la voluntat que les sales d’exibició del seu municipi exhibeixin les versions catalanes de les pel·lícules, sempre que se n’hagi fet, i que així ho exigeixin a les distribuïdores corresponents.

Tercer, que l’Ajuntament de Mataró comuniqui aquest acord a les sales d’exhibició del seu municipi, i que en faci el seguiment corresponent.

Quart, que l’Ajuntament de Mataró serveixi sempre de pel·lícules parlades o subtitulades en català quan organitzi o promogui projeccions públiques de cinema.

Cinquè, que l’Ajuntament de Mataró en el cas que hagi cedit o cedeixi espais o proporcioni ajuts a sales o entitats per a la projecció de cinema, exigeixi un mínim d’un 60% pel·lícules en llengua catalana, i de manera proporcional en tots els horaris, a les sales d’exhibició del seu municipi.

Sisè, que l’Ajuntament de Mataró indueixi per escrit als establiments de venda de vídeos i DVDs dels seu municipi, a tenir a disposició del públic els productes en català, com a mínim amb les mateixes condicions d’exposició i publicitat que les versions castellanes, i que en faci el seguiment corresponent.

Setè, traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya.


NOTÍCIES RELACIONADES:

• capgros.com: La CUP insta l’ajuntament a que es comprometi amb el cinema en català [21-12-2005]