La CUP proposa que als bancs els hi surti més car retenir un pis buit que posar-lo a lloguer assequible

La CUP Mataró proposa mesures per facilitar a les famílies l’accés, en lloguer a un preu assequible, als més de 800 de pisos buits que les entitats bancàries i promotores retenen amb la finalitat d’especular-hi econòmicament. Les gestions fetes fins ara per l’Ajuntament només han donat resultats simbòlics, i per això la CUP proposa mesures de penalització fiscal: que als bancs els hi surti més car tenir un pis buit que posar-lo a lloguer social.

Concretament, la CUP proposa que el Ple Municipal aprovi una resolució perquè els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mataró estudiïn com aplicar l’actual redactat de les Ordenances Fiscals, que estableixen el recàrrec del 50% de l’IBI sobre els immobles desocupats que compleixin els requisits de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, article 3 apartat d), o altres mesures equivalents.

Fins ara aquest recàrrec no s’està cobrant perquè hi ha un buit legal: no es pot aplicar fins que l’Estat determini què s’ha d’entendre per habitatge desocupat a efectes fiscals.

L’octubre del 2009 la CUP va proposar al Ple Municipal la proposta de fer un cens de pisos buits. Aquella proposta va ser rebutjada amb els vots en contra de PSC, CiU, PP, ERC i ICV, i només va tenir el vot favorable del regidor de la CUP. Ara, quatre anys després, l’Ajuntament ha fet el primer cens de pisos buits.

Fins ara es desconeixia quants dels immobles buits de la ciutat de Mataró eren propietat de caixes i bancs, però finalment s’ha fet un estudi dels serveis tècnics de l’Ajuntament que dóna llum sobre aquest assumpte:

• L’estudi revela que a Mataró hi ha uns 49.500 habitatges amb consum domèstic, dels quals es calcula que en uns 3.800 (un 7,5% del total) no hi ha cap mena de consum d’aigua ni hi figuren persones empadronades, i tampoc estan pagant algun dels impostos municipals, com per exemple el de la recollida de les escombraries.

• Dels 3.800 pisos desocupats 402 són propietat d’entitats financeres (o d’empreses que en depenen) i uns 400 més són propietat de societats (constructores, promotores…).

Assemblea local de la CUP Mataró
Mataró, 6 de novembre de 2013