La CUP presenta al Ple una bateria de propostes per potenciar l'ús de la bicicleta

El Grup municipal de la CUP ha presentat una Proposta de Resolució al Ple municipal amb una bateria d’accions per tal d’adaptar Mataró a l’ús de la bicicleta.

Actualment la ciutat de Mataró no està adaptada per a la circulació en bicicleta de forma segura i massiva. La xarxa de carrils bici és deficitària i inconnexa, circular en bicicleta és perillós, i no hi ha espais segurs on aparcar les bicicletes.

És per tot això, que la CUP ha demanat que el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró incorpori diverses propostes que permetin gaudir dels avantatges que aporta la bicicleta: és un transport econòmic, ràpid i saludable. L’ús de la bicicleta no genera emissions contaminants, no produeix soroll i contribueix a reduir el nombre de vehicles a motor en circulació.

Les propostes tenen la supervisió de tècnics especialistes en l’ús de la bicicleta, i hem recollit diferents idees d’altres ciutats europees on la cultura de la bicicleta està molt més arrelada.

Caldria protegir les bicicletes en moviment, disposar de traçats directes, així com destinar espais i adoptar mesures per aparcar bicicletes amb seguretat.

És necessari eliminar les amenaces plantejades pel trànsit de vehicles a motor i protegir els ciclistes amb la segregació d’espais per a la bicicleta i la reducció de la velocitat del trànsit rodat.

Això exigeix una planificació del transport que consideri la bicicleta com un valor i en potenciï el seu ús, com a transport quotidià o lúdic, apte per la majoria de persones.

La bicicleta ha de circular majoritàriament per la calçada i cedir en tot moment la prioritat a les persones a peu per evitar el conflicte amb els vianants.

Cal una nova política urbana i de mobilitat que potenciï l’ús de la bicicleta de forma segura i ràpida.

Només el grup municipal de la CUP i el vot favorable de ICV-EUIA varen donar suport a la proposta, la resta de Grups municipals van amagar el seu poc interès per la bicicleta amb excuses. La proposta es va rebutjar pel vot contrari de CiU i PP.

Sabem que tard o d’hora seran mesures que s’hauran d’implementar per aconseguir un ús pràctic de la bicicleta a la ciutat i la comarca.