El tripartit veta a la CUP als consells 'participatius'

En el Ple Municipal de dijous 3 de febrer de 2005, el tripartit de Mataró ha refusat la incorporar formacions polítiques, com la CUP, que no tenen representació a l’Ajuntament, dins dels consells de participació. Han votat en contra de l’esmena de CiU al Reglament del Consell de Ciutat, que volia rebaixar el llindar de la representació política del 5% al 2% dels vots obtinguts a les municipals per permetre la participació i representació de formacions com la CUP.

El regidor de participació ciutadana, Ivan Pera (PSC), ha al·legat que el 5% és el percentatge que marca la llei. L’argument legalista ha estat rebatut, atès que els Consells són organismes consultius i que la seva composició la regula la voluntat política de l’Ajuntament.

Finalment, els nou regidors CiU i PP, han votat a favor i els 16 regidors del tripartit (PSC, ICV-EUiA i ERC) han votat en contra de l’esmena, amb la qual cosa exclouen a la CUP dels organismes participatius de la ciutat.

Abans del debat i la votació Juli Cuéllar, en representació de la CUP de Mataró ha llegit el següent text:

"Senyor Batlle,  regidors  i regidores de l’Ajuntament de Mataró,

Aviat  farà 2 anys de les darreres eleccions municipals. Els resultats van ser els que van ser i això no ho discuteix ningú. Ara bé, la participació ciutadana, ha quedat  arraconada i desdibuixada i, malgrat tot, continua pendent.

Amb l’existència d’un Reglament de Participació Ciutadana, aprovat per l’Ajuntament al maig de 1999, podem dir que a Mataró partíem d’una situació que si bé no era la millor desitjable sí que és cert que era més avançada que a moltes poblacions de la comarca. Si més no, es regulava un instrument de participació.

L’assignatura  pendent era i continua sent, quan ja han passat 2 anys de tripartit, la posada en marxa de la participació. Fem memòria, la participació és “la implicació dels ciutadans i les ciutadanes en el bon funcionament de la vida col·lectiva de la ciutat”  tal i com vàreu acordar en el preàmbul del Reglament, i “no s’ha de limitar a l’elecció dels seus representants a l’Ajuntament” perquè “El bon funcionament de la ciutat no és una responsabilitat exclusiva de l’Administració municipal: les actituds de respecte i civisme vers les persones que convivim a  Mataró, la corresponsabilitat en les decisions que ens afecten a tots i a totes, la participació activa i responsable en entitats i asso! ciacions, són alguns dels elements clau que permeten configurar una ciutadania conscient i activa”

Certament, són paraules molt maques. Però, a la pràctica, se les ha endut el vent.

I, com que aquest govern, deu ser conscient que se li esgota el mandat i que aviat haurà de passar comptes amb la ciutadania, sembla ser que ha posat la directa.

Però, el mal és que s’ha fet una política de màrqueting, d’aparador, consistent a desenvolupar a corre-cuita un model de participació rígid, burocràtic i amb un “tempo” que no s’ajusta a la realitat de les entitats i dels col·lectius socials que vertebrem la ciutat. De cop i volta, ens heu omplert de papers i reglamentacions, heu tocat el xiulet i ens heu convocat a reunions informatives on en poc temps tot ha quedat pastat a la vostra mida.

Realment, amb aquesta mentalitat tan jeràrquica de la participació, som moltes les persones i, naturalment, també des de la CUP, les qui dubtem molt que arrossegueu a ningú que no sigui de la vostra corda.

En els temes més transcendents, com l’urbanisme o els pressupostos, ha quedat demostrat fins on arriba la tolerància de l’Ajuntament.

I, ara per ara, només podem esperar que reguleu de manera oberta i transparent la participació ciutadana en el debat sobre el futur urbanístic de Mataró, perquè després de la retirada del PAUM, hi ha molta cosa a dir.

Esperem, igualment que ens faculteu, als ciutadans i les ciutadanes, per decidir en què invertiu els nostres impostos, perquè la promesa dels pressupostos participatius ja ha estat arraconada en el PAM de 2003, 2004 i 2005.

I, cenyint-nos a l’aprovació del Reglament dels Consells Territorials dels Plans Integrals, dir-vos que tot i que voldríem que fossin veritablement òrgans decisoris i vinculants dels nostres barris, creiem que cal fer una lectura generosa del Capítol III “Composició” Art.3.1  b) “Un representant de cada grup municipal”, i permetre la representació i la participació de la CUP, que malgrat no tenir representació, té l’aval dels 1.170 vots obtinguts a les darreres municipals i de tota la feina duta a terme en pro de la ciutat.

De la mateixa manera, creiem que cal  permetre que puguem estar representats entre els nous representants dels grups municipals que preveu el Reglament del Consell de Ciutat, que ha d’ésser “l’espai on s’engloben el conjunt d’òrgans participatius de la ciutat, on es presenten i es contrasten les propostes sorgides en els consells sectorials i territorials”.

La CUP, igual que les altres formacions polítiques de la ciutat, amb o sense representació a l’Ajuntament, ha demostrat al llarg dels dos últims anys una clara voluntat de treball i compromís en la millora de les condicions de vida dels mataronins i de les mataronines i, per tant, creiem que mereixem –com a mínim- la possibilitat de què la nostra veu (com a expressió plural de la nostra ciutadania) pugui manifestar-se en igualtat de condicions.

La no exclusió  és el criteri bàsic, el punt de partida de mínims que pot garantir polítiques participatives reals en el futur de la ciutat.

Per garantir la pluralitat, cal que la CUP també hi sigui, cal que qualsevol grup polític municipalista tingui accés, sense traves, als organismes participatius de nova creació. No fer-ho seria hipotecar la transparència i la possibilitat que es produeixin debats amb contrast real de parers en temes tan essencials com els plans urbanístics, estratègics i grans projectes de ciutat.

Del contrari, tant els Consells Territorials com el Consell de Ciutat naixeran bords i sotmesos al control d’uns partits polítics que ja deteniu l’ordre del dia de tots els Plens Municipals del nostre Ajuntament.

Davant d’uns  reglaments fets i pensats amb uns criteris tan restrictius de la participació, ens preguntem, com ja ho fan moltes ciutadanes i ciutadans, “per què cal participar si no ens deixeu treure el nas?”, “per què cal participar si ja ens ho doneu tot pastat?”
Si a la pràctica estem parlant d’òrgans  merament consultius, llavors, quina por teniu a què la CUP sigui una veu més?

Una altra qüestió seria determinar si realment és necessari que els partits que ja teniu representació al consistori cal que tingueu tant de pes en uns organismes, consultius i de participació, si al capdavall qui té l’última paraula i acaba decidint què es fa o què no es fa és el Ple Municipal, és a dir, vosaltres".

Mataró, 3 de febrer de 2005
Oficina de Premsa CUP Mataró


NOTÍCIES DE PREMSA

portalmataro.com: CiU no dóna suport al Consell de Ciutat per pervertir la participació [23-02-2005]

capgros.com: La CUP denuncia la seva exclusió del Consell de Ciutat [11-02-2005]

capgros.com: El ple aprova el reglament dels Consells Territorials i de Ciutat [04-02-2005]