El Ple rebutja la proposta de fer una auditoria per quantificar el deute il·legítim de l'Ajuntament

Els vots en contra de CiU, PSC, PP i ICV han impedit que s'aprovi una proposta de la CUP de fer una auditoria dels comptes de l'Ajuntament de Mataró i les empreses municipals a fi i efecte d'avaluar i quantificar la xifra total del deute il·legítim. A més, la CUP proposava que l'Ajuntament també consideri il·legítim l'endeutament fruit de la mala gestió política i les irregularitats admministratives que es puguin haver produït.

La part il·legítima del deute l'hauria de determinar una auditoria de comptes públics feta d'acord amb la Plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute (www.auditoriaciudadana.net).

Les propostes de la CUP eren esmenes d'addició a una proposta inicalment presentada per ICV (a la qual ens havíem afegit) on es proposava la il·legitimitat del deute corresponent només als interessos bancaris generats pel Plan de Pago a Proveedores 2012 del Ministeri espanyol d'economia. L'Ajuntament de Mataró es va acollir a aquest Plan de Pago –amb l'únic vot en contra de la CUP– per un import de 5.465.029,26€ on s'han aplicat uns interessos variables entorn al 5,5% per pagar amb diners públics, que les entitats financeres privades han obtingut a interessos inferiors a l'1%.

Aquesta moció més limitada també ha estat rebutjada pel Ple, en aquest cas amb 13 vots en contra (CiU i PP), 11 a favor (PSC, ICV i CUP) i 3 abstencions (PXC).

Durant el Ple el regidor de la CUP, Xavier Safont-Tria, ha lamentat que fins ara hagi quedat impune la mala gestió política i les irregularitats adminstratives, que sempre acabem pagant tots els ciutadans amb diners públics. Des de la CUP continuarem treballant pel reconeixement de la il·legitimitat de la part del deute que considerem immoral i inassumible per la ciutadania.