Requerim al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que aboni el finançament de les escoles bressol

Reclamem que s’aboni el finançament impagat des del curs 2012-2013 fins al curs 2016-2017 destinat a les escoles bressol municipals.

Cal tenir en compte amb aquest impagament hi va haver una desviació de fons i que més de 42,7 milions el 2012 i 39 milions més el 2014 (un total de més de 81,7 milions d'euros) van anar a parar a les escoles concertades. Les partides econòmiques reservades per la Conselleria d'Ensenyament per finançar el servei d’escola bressol que donen els ajuntaments catalans va acabar sent derivat, tant el 2012 com el 2014, en plena crisi econòmica, als concerts educatius, és a dir a les escoles privades que reben fons de l'Administració per escolaritzar els seus alumnes. Així ho va reconèixer la mateixa Irene Rigau en una carta registrada l'11 d'octubre de 2016 i enviada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La carta signada per la directora de serveis d'Ensenyament, Maria Dolors Salgado, admet que aquells dos anys es van realitzar modificacions de pressupost de manera que la consignació econòmica inicialment destinada al "funcionament de les escoles bressol municipals" va ser reassignada a la partida de "concerts educatius", concretament "per al pagament de la nòmina delegada" dels seus treballadors.

La Generalitat de Catalunya va mostrar més lleialtat a les empreses privades que fan benefici de l’educació i, per contra, va perjudicar greument el servei que oferien les Escoles Bressol Municipals.

La consignació econòmica inicialment destinada al "funcionament de les escoles bressol municipals" va ser reassignada a la partida de "concerts educatius".