Restituïm les lleis suspeses pel TC per fer front a la situació d'emergència social

Sense República no hi ha justícia social. Necessitem donar una resposta d’emergència en clau de sobirania que desplegui polítiques públiques basades en la redistribució de la riquesa.

En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves lleis per tal d'intentar fer front a la situació d'emergència social, amb els instruments que permet el règim autonòmic vigent. La gran majoria d'aquestes lleis, com el Decret-llei d'impostos als bancs, el Decret-llei contra la pobresa energètica o la Llei d'emergència habitacional (o contra els desnonaments), han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, que ha avantposat una interpretació rígida de la Constitució de 1978 enfrontada a la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al Parlament, on aquestes lleis es van aprovar per una àmplia majoria.

Durant els últims dos anys, mentre el Tribunal Constitucional -per iniciativa del govern espanyol o pròpia- ha suspès o anul·lat fins a quaranta-sis lleis, la situació d'emergència social no ha fet més que agreujar-se.

Per aquest motiu, la CUP hem presentat una Declaració Institucional perquè l'Ajuntament de Mataró insti al nou Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes les lleis, suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en l'anterior legislatura, per fer front a la situació d'emergència social, i a què doti dels recursos necessaris per fer efectives aquestes lleis.

Alhora, la CUP ha notificat al Deganat dels Jutjats de Mataró la proposta perquè les autoritats judicials de la ciutat en tinguin coneixement i perquè es preparin per actuar d’acord amb la voluntat majoritària del poble de Catalunya i no pas com a titelles del Govern espanyol.

Mentre el Tribunal Constitucional ha suspès fins a quaranta-sis lleis, la situació d'emergència social no ha fet més que agreujar-se.