Mataró es compromet a eliminar la publicitat sexista

Mataró es compromet a eliminar la publicitat sexista

El Ple de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una proposta de resolució, presentada per la CUP, per eliminar la publicitat sexista a la nostra ciutat.

Paradoxalment, just dos dies després d'aprovar-se la moció hi ha hagut un espectacle sexista al local The Bot, al polígon industrial del Pla d'en Boet. El fet ha estat denunciat per les organitzacions de joves Arran i Jovent Mataroní, i el govern municipal ha reaccionat obrint un expedient sancionador al local d'oci nocturn on es va fer l'espectacle sexista.

La proposta de resolució aprovada pel Ple municipal dijous 12 de gener de 2017 és la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER ELIMINAR LA PUBLICITAT SEXISTA A MATARÓ

Un any més durant la  campanya de Nadal hem rebut a les nostres cases i als nostres carrers publicitat adreçada als nens i nenes on es reprodueixen d’una forma sistemàtica l’ús d’estereotips sexistes pel que fa al joc i els joguets. Aquesta publicitat perpetua models sexistes i estableix d’una forma clara allò entès com normalitat patriarcal.

L’objectiu d’aquesta proposta que presentem, és transformar la societat sexista. Es vol fomentar a Mataró una societat més justa que promogui la construcció de relacions equitatives de gènere que es fonamentin en els drets humans i el respecte a la diversitat.

Per acabar amb aquestes pràctiques publicitàries cal anar més enllà de l’ordenança que regula la instal·lació de publicitat en el municipi mitjançant tanques, cartells i qualsevol suport publicitari que s’exhibeixi a la via pública; denunciant i sancionant les empreses que exposen i reparteixen publicitat sexista a la ciutat.

Entenem com publicitat sexista aquella que :

• Promou models que consoliden pautes tradicionalment fixades per cadascun dels gèneres.
• Fixa uns estàndards de bellesa femenina considerats com sinònim d’èxit.
• Exerceix pressió sobre el cos femení mitjançant determinats tipus de productes. Anuncis que limiten els objectius vitals de les dones a l’adequació d’uns determinats patrons estètics. En aquest anuncis, les dones apareixen descontextualitzades.
• Presentar el cos de les dones com un espai d’imperfeccions que cal corregir. Anuncis que presenten els cossos de les dones i els seus canvis deguts a l’edat com “problemes” que és necessari ocultar i/o corregir.
• Situen als personatges femenins en una posició d’inferioritat i dependència.
• Anuncis que exclouen a les dones de les decisions econòmiques de major rellevància. Anuncis que continuen perpetuant els rols tradicionalment assignats a cada gènere.
• Allunya a les dones dels espais professionals prestigiats socialment i, contràriament, els hi dóna rols de neteja, cura i alimentació familiar.
• Nega els desitjos i voluntats de les dones i mostra, com una cosa natural, la seva adequació als desitjos i voluntats de les altres persones.
• Representa al cos femení com objecte, com un valor afegit, als atributs d’un determinat producte com a reclam per atraure la mirada del potencial client.

En aquest sentit, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró els següents ACORDS:

1. L’Ajuntament de Mataró pren el compromís d’eradicar la publicitat sexista a la ciutat de Mataró.

2. La Comissió Especial d’Organització, d’acord amb les aportacions del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home farà una proposta al Ple municipal perquè la publicitat sexista sigui inclosa dins la tipificació d’infraccions i sancions de l’Ordenança Municipal de la Publicitat exterior de Mataró.

3. L’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les consideracions del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, posarà en coneixement de l’organisme competent  a aquelles empreses que facin publicitat sexista a Mataró.

4. L’Ajuntament de Mataró traslladarà aquests acords al Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home i a l’Institut Català de les Dones.