L’Ajuntament acorda naturalitzar un tram de la platja de Mataró

El ple aprova per unanimitat la proposta de la CUP

L’Ajuntament acorda naturalitzar un tram de la platja de Mataró

El Ple Municipal de Mataró ha aprovat per unanimitat la proposta de la CUP de renaturalitzar un tram de la platja de Mataró mitjançant un acord de custòdia entre el propi Ajuntament i l’Institut Català d’Història Natural (ICHN), a través de la Delegació de la Serralada del Litoral Central.

L’acord implica posar en marxa una prova pilot en un tram delimitat de la platja de Sant Simó, a llevant de la costa mataronina. La proposta de resolució s’ha aprovatamb els vots favorables de tots els regidors de l’Ajuntament el dijous 7 d ejuliol de 2016.

Els acords aprovats són els següents:

1) L’Ajuntament de Mataró es compromet a treballar per a la naturalització d’un tram de la platja de Sant Simó i així compatibilitzar l’ús i l’oci amb la valorització de l’entorn natural mitjançant:

Retirada de brossa de forma manual.

Retirada només de brossa d'origen antròpic mantenint a la sorra les restes naturals procedents del mar.

Promoció d’un estudi sobre la possibilitat de recuperar l’ecosistema litoral en aquest tram, junt amb la vegetació i fauna associades.

Senyalització del tram naturalitzat així com de les actuacions dutes a terme.

Limitació i protecció de l’espai a vehicles mitjançant cordes i estaques.

Divulgació de les actuacions dutes a terme a la ciutadania mitjançant activitats d’educació ambiental.

2) L’Ajuntament de Mataró establirà un marc de col·laboració amb l’Institut Català d’Història Natural (ICHN) a través de la Delegació de la Serralada del Litoral Central, per dur a terme una iniciativa de custòdia del territori que permeti vehicular de forma participativa les actuacions a dur a terme per fer possible la naturalització de la platja de Sant Simó.

3) L’Ajuntament formalitzarà la seva adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori amb la fi de contribuir a l’existència d’aquesta i així, a l’impuls de la custòdia del territori al nostre país.

La CUP, amb la col·laboració d'ambientòlegs i entitats que treballen el tema, va explicar la proposta el 28 de juny a la platja de Mataró. Podeu veure el vídeo aquí (https://www.youtube.com/watch?v=tcQYOb2mcS0)

La renaturalització es durà a la pràctica mitjançant un acord de custòdia del territori entre l'Ajuntament i l'ICHN, entitat científica