La CUP defensa a l’Ajuntament la municipalització de serveis públics

El model de gestió indirecta a través d’una empresa externa representa una pèrdua del control financer municipal i de la qualitat del servei

La CUP defensa a l’Ajuntament la municipalització de serveis públics

Al Ple Municipal de desembre hem defensat la municipalització del servei de MataróBus, un servei concret de neteja que l’empresa concessionària subcontracta al CEO-Fundació Maresme i el servei de recollida de residus que actualment és a mans de la multinacional Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

El govern municipal (PSC-CiU) ha portat al Ple pròrrogues o modificacions de contractes de serveis públics essencials, transport públic i residus, que actualment estan “externalitzats” a mans d’empreses privades.

MataróBus

Pel que fa al MataróBus, el 2008 l’Ajuntament va cedir l’explotació del servei a Corporación Española de Transporte SA (CTSA) del grup multinacional Avanza: els guanys són privats i les pèrdues se socialitzen, en aquest cas a través de l’increment de les aportacions municipals. Amb aquesta pròrroga el govern municipal allarga el monopoli abusiu d’una empresa externa fins al desembre de 2017.

Davant d’aquesta política de fets consumats la CUP proposa que l’Ajuntament treballi de forma honesta per desempallegar-se d’un model de gestió caduc. La municipalització  del Mataró Bus pot representar un gran estalvi per a la ciutat ja que les gestió directa  no està subjecte al pagament de l’IVA i perquè permet reinvertir els beneficis en la millora del servei.

Finalment, la pròrroga que proposava el govern s’ha aprovat amb els vots de PSC, CiU i C’s. Hi em votat en contra la CUP, ERC, VoleMataró i ICV i el PP s’ha abstingut.

Subcontractació del CEO-Fundació Maresme

El govern municipal planteja la subcontractació a CEO-Fundació Maresme del servei de recollida, destrucció i certificació del paper, dintre del contracte de neteja d’edificis municipals, contracte aquest que ja està externalitzat i és explotat per l’empresa Selsa.

La CUP valora positivament la integració laboral de persones mitjançant el Centre Especial d’Ocupació de la Fundació Maresme, però considerem recargolat que el servei estigui “externalitzat” i explotat per una empresa privada que, alhora, subcontracta el CEO. La CUP s’ha quedat sola defensant que sigui el mateix Ajunament qui arribi a convenis amb el CEO per integrar persones en aquest servei públic, sense haver de passar per una empresa privada.

Finalment s’ha aprovat la proposta del govern amb els vots de tots els grups municipals i les úniques abstencions de la CUP i la regidora no adscrita.

Servei de residus i neteja

El juliol de 2014 es va adjudicar el servei de la brossa i neteja viària a l’empresa FCC. D’acord amb el contracte el 2015 l’Ajuntament havia de pagar 7.4M€.
Ara ens traslladen una desviació en algunes partides (recollida de brossa, de l’orgànica, selectiva a DOM, etc.) que representa que haurem de pagar un 0,42% de més, és a dir 222.585, 28 €.

Per a la CUP el model de gestió indirecta a través d’una empresa externa representa una pèrdua del control financer municipal i de la qualitat del servei. Empreses multinacionals com FCC blinden els seus beneficis assegurant-se un % fixe de guanys sobre les seves despeses, obligant-nos a pagar-li més diners si s’incrementen les despeses.
FCC no assumeix mai pèrdues, perquè fa negoci amb el diner públic de l’Ajuntament de Mataró, amb els nostres diners.

La proposta del govern ha estat aprovada amb els vots de PSC, CiU, C’s i PP i el s vots en contra de la CUP i la resta de grups de l’oposició.