Proposem que l’Ajuntament de Mataró compri pisos per destinar-los a lloguer social

Els grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP proposen que l’Ajuntament de Mataró dediqui l’1% del pressupost a comprar pisos arreu de la ciutat, els rehabiliti i els destini a lloguer social per a les famílies més necessitades.

El drama dels desnonaments representa un problema de primer ordre, també a la ciutat de Mataró. Cal recordar que la nostra ciutat és va declarar, en acord del Ple del dia 1 de desembre de 2011, “ciutat activa i compromesa en la prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret a l’habitatge”.

Un desnonament representa un drama duríssim per a moltes famílies mataronines, i des de l’administració local podem impulsar noves mesures per intentar pal·liar la situació d’indefensió d’aquestes famílies. En aquest sentit, durant el present mandat hem vist com el govern municipal ha estat capaç d’aconseguir recursos públics extraordinaris per a diferents esdeveniments, i és per això que cal exigir un major esforç per aconseguir nous recursos també per a temes d’emergència social com són els desnonaments.

El parc d’habitatges públics a Mataró és clarament insuficient, i més encara tenint en compte la quantitat de famílies que es queden al carrer en ser desnonades de casa seva. Per tot això cal destinar una partida específica per a adquirir nous habitatges de titularitat municipal, buscant solucions imaginatives i esgrimint esforços en aconseguir recursos públics.

En aquest sentit, ICV-EUiA i la CUP presenten, de cara al Ple municipal del mes de febrer, una proposta que consisteix en obrir una convocatòria pública per a la compra d’habitatges, a la qual es pugui apuntar qualsevol propietari o propietària que vulgui vendre el seu immoble. Es prioritzaria la compra d’habitatges vells, a un preu assequible, per tal de rehabilitar-los amb la intenció d’oferir un ús social que fomenti l’accés a l’habitatge a les persones més necessitades, la cohesió social, la creació de serveis comunitaris allà on sigui possible i la dinamització de determinades zones de la ciutat. L’Ajuntament, per la seva part, adquiriria l’habitatge a un preu màxim de 35.000 euros. Esteve Martínez i Xavier Safont-Tria, portaveus d’ICV-EUiA i la CUP respectivament, han presentat la proposta avui en una roda de premsa que ha tingut lloc a l’Ajuntament de Mataró.

La proposta d’ICV-EUiA i la CUP va en el sentit de dedicar, inicialment, un 1% del pressupost municipal anual. Els dos grups municipals consideren que dedicar només un 1% a un tema de màxima emergència pot semblar poc, però es tracta d’una proposta inicial amb voluntat d’anar-se incrementant any rere any. Si partim de la base que el pressupost anual aproximat de l’Ajuntament de Mataró es aproximadament de 130 milions euros, un 1% representaria 1.300.000 euros. Amb aquesta quantitat, l’Ajuntament podria adquirir un mínim de 37 habitatges, que es podrien destinar a ajudar al mateix nombre de famílies mataronines.

Els acords que ICV-EUiA i la CUP porten a votació al proper Ple municipal de febrer recullen, textualment:

“Primer.- L’Ajuntament de Mataró dedicarà una partida específica en els seus pressupostos d’un 1% del total a adquirir i rehabilitar habitatges per al seu ús social. Immediatament després, obrirà una convocatòria pública per a la compra d’habitatges, amb un preu màxim de 35.000 euros/habitatge.

Segon.- Transmetre aquests acords a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Mataró, a la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró i a les diverses associacions veïnals de la nostra ciutat”.


NOTÍCIES DE PREMSA:

[Capgròs] ICV i la CUP proposen que Mataró compri pisos destinats a lloguers socials

[La Vanguardia] ICV-EUiA i CUP proposen que l'Ajuntament de Mataró compri pisos vells, els rehabiliti i els destini al lloguer social

[3/24] ICV-EUiA i CUP proposen que l'Ajuntament de Mataró compri pisos vells, els rehabiliti i els destini al lloguer social

[ACN] ICV-EUiA i CUP proposen que l'Ajuntament de Mataró compri pisos vells, els rehabiliti i els destini al lloguer social