La CUP reclama que l'Espai Gatassa sigui autogestionat i no externalitzat

L'Ajuntament té previst gastar 162.636€ bianuals en contractació externa de la gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa, amés de pagar 2.000€ mensuals de lloguer a la Fundació Iluro. La CUP, en canvi, proposa la gestió directa de l’Espai Gatassa a través de les entitats locals, especialment les del barri de Cerdanyola així com aquelles relacionades amb la gent gran.

És per això que la CUP reclama al govern municipal (CiU) que aturi el procés d'adjudicació i contractació de la gestió i dinamització de l’Espai Gatassa a una empresa externa per poder estudiar i valorar la viabilitat d’autogestionar aquest equipament a través de les entitats. Ho hem fet mitjançant un prec que el govern haurà d'acceptarr o desestimar al Ple de dijous 6 de març.

Prec del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per dinamitzar i gestionar l’Espai Gatassa a través de l’autoorganització veïnal

Després d’un acord entre la Fundació Iluro i l’Ajuntament de Mataró, s’ha reobert l’espai Gatassa, recentment inaugurat, per a ús públic de tota la ciutat, i especialment com a equipament de proximitat per als barris més propers: Cerdanyola, Peramàs i Pla d’en Boet.

El Centre Cívic Espai Gatassa, és propietat de la Fundació Iluro, gestora de l’obra social de l’antiga Caixa Laietana.

L’edifici Gatassa, d’uns 2000m2, va tancar portes l’any 2011, deixant de donar servei d’un dia per l’altre a prop d’un miler d’usuaris, majoritàriament gent gran dels barris de Cerdanyola i de Peramàs. L’edifici disposa d’una sala d'actes i altres espais diàfans que poden ser útil i d’interès per a les entitats que realitzen activitats a la ciutat i especialment als barris de Cerdanyola i de Peramàs.

El Pla General d’Ordenació de Mataró de l’any 1971 preveia que els terrenys de “Cal Antarin” , espai on es situa l’edifici Gatassa, fossin qualificats com a zona verda, atesa la densitat del barri de Cerdanyola i la manca d’espais lliures al mateix.

La Caixa d’Estalvis Laietana, propietària d’aquests terrenys i molts d’altres a la ciutat, va fer  impugnacions contra el Pla General i aconseguí els seus objectius tot trepitjant les necessitats socials, gràcies a la connivència amb el règim franquista, malgrat la resistència veïnal i l’oposició del  tinent d’alcalde, Joan Rey Català, que fou destituït del seu càrrec.

Ara, aquest espai s’ha recuperat per a ús públic, malgrat que l’Ajuntament assumirà un copagament de l’edifici a través d’un lloguer de 2000€/mensuals per un equipament que la ciutadania ja ha pagat a través dels seus estalvis, i tal com dèiem, amb una modificació urbanística de clar tracte de favor del règim franquista. Considerem poc ètica la reclamació d’un lloguer per part de la Fundació Iluro i  injustificat  que l’ajuntament assumeixi el seu cost.

El govern municipal ha iniciat el procés de contractació externa de la gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa, desaprofitant l’energia i l’oportunitat d’implicar les entitats locals i el voluntariat a través de l’autoorganització d’aquest espai amb múltiples possibilitats en un barri mancat d’equipaments socials.

El preu total d’aquesta contractació es fixa en un màxim de 162.636 € IVA no inclòs, (tipus impositiu 21%) per a dos anys. Ateses les mancances pressupostàries considerem impropi destinar aquests diners a una empresa privada i entenem que s’hauria d’iniciar un procés participatiu per estudiar la viabilitat de la gestió directa de l’Espai Gatassa a través de les entitats locals, especialment les del barri de Cerdanyola així com aquelles relacionades amb la gent gran.

Potser caldria la implicació municipal per garantir l’obertura, tancament i un mínim manteniment de l’espai a través d’un lloc de consergeria, però considerem que la societat civil s’hauria de corresponsabilitzar a través de l’autogestió d’un espai que pot esdevenir un referent de barri i de ciutat.

És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular fa el prec següent:

1. Que el govern municipal aturi el procés de contractació de l’adjudicació de la gestió i dinamització de l’Espai Gatassa a una empresa externa per poder estudiar i valorar la viabilitat d’autogestionar aquest equipament a través de les entitats locals i de barri, així com aquelles relacionades amb la gent gran.

Xavier Safont-Tria i Ramon
Portaveu del Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró

Mataró, 03 de març de 2014