Valoració del resultat del referèndum de la Constitució europea

Comunicat de la Campanya dels Països Catalans contra la Constitució Europea sobre el resultat del referèndum del 20 de febrer. La CUP ha treballat activament en la campanya.

La Campanya dels Països Catalans contra la Constitució Europea, formada per més de 130 entitats i que ha treballat a través d’una cinquantena de plataformes locals i comarcals, fa la següent valoració del resultat del referèndum que s’ha celebrat el 20 de febrer sobre el Tractat per al qual s’estableix una Constitució per a Europa:

-Tot i que el ‘Sí’ ha resultat guanyador, aquelles formacions i grups que el defensaven no poden celebrar-ho amb triomfalisme, ja que només 1 de cada 4 catalanes i catalans que podien votar han optat per donar suport al tractat constitucional.

-Valorem positivament el resultat que ha obtingut el ’No’. I és que a nivell de Països Catalans ha arribat al 22,5%, xifra que en el cas de Catalunya ascendeix fins al 28,1% dels votants, molt superior respecte a la mitjana estatal.

-Volem destacar que la gent que ha optat per oposar-se al tractat ha emès un vot que considerem molt qualitatiu i conscient, ja que la propaganda oficial del govern i la major part d’informació que ha rebut la població ha estat a favor del tractat. És a dir, que la major part d’aquestes persones han fet una participació activa, ja que han hagut de buscar informació a través d’altres vies que les oficials.

-També destaquem que el percentatge del ‘No’ supera la suma dels resultats que en anteriors comteses electorals havien obtingut els partits polítics parlamentaris que en aquesta ocasió rebutjaven la Constitució. Entenem que la mobilització de la societat civil i els moviments populars ha estat clau per assolir el percentatge de ‘No’, tot i les dificultats que hem tingut per fer sentir el nostres missatge.

-Pel que fa a l’elevat percentatge d’abstenció, entenem que respon a la manca d’informació que ha tingut bona part de la ciutadania durant la campanya, ja que ha tingut poques possibilitats de conèixer el contingut complert del tractat i per entendre les polítiques que s’en deriven.

-També és remarcable la quantitat de vots en blanc que s’han emès. Al nostre entendre, són una mostra de l’interès que té una part de la ciutadania per opinar sobre aquesta qüestió, però que alhora emet un vot de càstig perquè no ha estat prou informada.

-Finalment, des de la Campanya anunciem que farem les gestions que considerem pertinents per manifestar el nostre desacord amb els obstacles que hem tingut durant la campanya (especialment la prohibició per mobilitzar-nos i per celebrar actes en algunes poblacions), ja que han suposat un obstacle per a la participació democràtica.

Barcelona, 21 de febrer de 2005
Campanya dels Països Catalans contra la Constitució Europea

en 104 municipis catalans, majoria del NO !

NO A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA per l'Europa dels drets socials i dels pobles no a l'Europa del capital i la guerra!