Pregunta sobre la previsió de riscos de la Festa al Cel

Pregunta que presenta el Grup Municipal de la CUP sobre la previsió de riscos de la Festa al Cel

- Existeix un pla de protecció civil que contempli l’eventualitat d’un accident aeri?

- L’Ajuntament de Mataró té cobertura en matèria de responsabilitat civil en cas que un accident aeri afecti els espectadors i el nucli urbà de la ciutat?

- S’han previst els costos i riscos que hauria d’assumir l’Ajuntament de Mataró en cas que es produís un accident aeri?

Mataró, 26 d’agost de 2015