PdR per instar el Consorci Sanitari del Maresme i el Departament de Salut a l’elaboració participada d’un pla director Sociosanitari de Mataró-Maresme

Proposta de resolució per tal de instar al Consorci Sanitari del Maresme i al Departament de Salut a l’elaboració participada d’un pla director Sociosanitari de Mataró-Maresme

És per tot això que el Grups Municipals presentem els següents acords:

PRIMER. L’Ajuntament de Mataró expressa la seva voluntat de col·laborar amb el Consorci Sanitari del Maresme i amb el Departament de Salut en l’elaboració del Pla director Sociosanitari

SEGON. L’Ajuntament de Mataró insta al Departament de Salut a crear una Comissió que participi en l’elaboració del Pla director Sociosanitari de Mataró-Maresme. Aquesta Comissió ha de contemplar la incorporació de representants municipals,  professionals sanitaris i usuaris i que amb posterioritat de l’elaboració del Pla farà funcions de seguiment i avaluació de les mesures que es consensuïn en el sí d’aquesta Comissió entre els diferents actors implicats.

TERCER. Demanar al Consell Rector del CSdM i al Consell Comarcal del Maresme, que ratifiquin aquests acords en els seus òrgans de govern.

QUART. Notificar aquests acords a la Conselleria de Salut, al Consell Rector del CSdM, al Consell Comarcal el Maresme, al Comité d’Empresa del CSdM i a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró.

Mataró, 31 d’agost de 2015