Memòria CUP Mataró 2011-2015

Un peu al carrer i un peu a l’Ajuntament

Aquesta memòria recull les accions i els posicionaments de la CUP Mataró des del 2011 fins el 2015.

La raó de ser de la CUP Mataró és implicar-se en les lluites i moviments socials de la ciutat. Té sentit ser a l’Ajuntament per fer-hi arribar lluites i reivindicacions amb una veu crítica des de dins.

Llegeix el document a issu (clic aquí)