Notícies de Mataró

En el debat de pressupostos de l'Ajuntament de Matar? el regidor Xavier Safont-Tria va fer un rep?s a fons dels motius pels quals la CUP votava en contra del Programa d'Actuaci? Municipal (PAM) i dels pressupostos presentats pel govern tripartit...
Aquest dimarts 30 d'octubre s'ha celebrat el Ple Extraordinari de debat i aprovaci? dels pressupostos de l'Ajuntament per a l'any 2008. El pressupost s'ha aprovat amb el vot dels tres membres del tripartit i amb el vot contrari de la CUP i de la...
Sessi? extraordin?ria de debat de pressupostos del Ple de l'Ajuntament de dimarts 30 d'octubre de 2007. ORDRE DEL DIA CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACI? -Servei de Gesti? Econ?mica- 1 Aprovaci? inicial del Pressupost Genera...
Dimarts 15 d'octubre la CUP ha denunciat en roda de premsa que en l'informe de l'empresa municipal PUMSA sobre els estudis de 'trasllat' del conjunt catalogat de Can F?bregas i de Caralt no s'hi tenen en consideraci? totes les possibilitats. ...
? El el Ple de l'Ajuntament de Matar? del mes d'octubre, el grup municipal de la CUP ha portat una proposta de resoluci? per tal que s'inic?in els estudis per a la construcci? d'una estaci? d'autobusos interurbans a la capital del Maresme. El re...
El grup municipal de la CUP a l'Ajutnament de Matar? ha demanat informaci? i explicacions al govern municipal sobre la pol?tica sistem?ttica de concessi? de llic?ncies d'enderroc d'edificis d'arquitectura tradicional, especialment les t?piques ca...
En el Ple ordinari de l'11 d'octubre del 2007 el grup municipal de la CUP ha subscrit una proposta de resoluci? conjuntament amb la resta de grups municipals. Tamb? ha presentat una proposta de resoluci? amb la resta de grups excepte el PP i una...
En el Ple ordinari de l'11 d'octubre del 2007 el grup municipal de la CUP ha subscrit una proposta de resoluci? conjuntament amb la resta de grups municipals. Tamb? ha presentat una proposta de resoluci? amb la resta de grups excepte el PP i una...
Davant la proposta del Govern municipal d'enderrocar Can F?bregas i de Caralt i fer-ne una r?plica en un altre indret, la CUP vol fer unes primeres consideracions que ha explicat avui en roda de premsa: 1. Aquest estudi ?s una presa de p?l a ...
Des de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Matar? ens manifestem perplexos per l'abs?ncia d'un proc?s participatiu que avali l'aprovaci? del PAM-Pressupost 2008. ? L'actuaci? del regidor de Participaci? Ciutadana, Sr. Carlos Fern?ndez, ...

Pàgines