Reclamem una moratòria del trasllat de l'Hospital de Sant Jaume de Mataró

Presentem una moció al Ple per reclamar que s'aturi el trasllat previst a principis de setembre

Reclamem que s'aturi el desmantellament de l'Hospital de Sant Jaume de Mataró

Arran de les notícies aparegudes a la premsa i les informacions facilitades pels comitès d’empresa dels treballadors/es del Consorci Sanitari del Maresme, segons les quals s’ha decidit implantar un pla de reequilibri que suposa el trasllat imminent, pel 7 de setembre, dels 42 llits de la unitat de convalescència de l’Hospital de Sant Jaume cap a l’Hospital de Mataró.

Els grups municipals de la CUP, ERC i ICV hem treballat una proposta de resolució per ser debatuda i sotmesa a votació al Ple Municipal de dijous 3 de setembre.

Atesa la manca d’informació de què disposen els grups municipals.

Atès que el Patronat de la Fundació Hospital, presidit pel Sr. Joan Manuel Vinzo Gil, no s’ha reunit ni ha informat els seus vocals.

Tenint en compte les queixes i desacords formulats pel Comitè de Treballadors/es del Consorci Sanitari del Maresme.

Atès que no està clar que aquest trasllat no afecti el funcionament normal de l’Hospital de Mataró.

Per tots aquests motius, els Grups Municipals sotasignants proposen al Ple l’adopció dels acords següents:
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró requereix al Consorci Sanitari del Maresme, a la Generalitat de Catalunya i ales institucions que siguin necessàries una moratòria immediata que aturi el trasllat.

Segon.- L’Ajuntament de Mataró requereix un estudi que garanteixi la viabilitat i qualitat d’aquest servei, sense perjudici de l’activitat  i el potencial de l’Hospital de Mataró, i que tingui en compte les aportacions de tots agents implicats, especialment treballadors/es i persones usuàries.