Proposem l'adhesió de Mataró a la Xarxa de Turisme Industrial

Necessitem sinergies per potenciar Can Marfà Gènere de Punt.

Volem millorar el coneixement i la promoció del patrimoni industrial de Mataró.

L’interès ciutadà entorn del patrimoni industrial, l’obertura de la Nau Gaudí o museu de gènere de punt ubicat a Can Marfà, junt amb la proximitat de Mataró amb Barcelona, són punts forts de la ciutat.

No obstant això, ens manca molta promoció, publicitat i estratègies per potenciar el coneixement i promocionar Mataró a l’exterior. Constatem que estem davant d’una política municipal erràtica pel que fa a la promoció i la publicitat del nostre patrimoni industrial: ens manquen polítiques de turisme industrial que busquin sinèrgies amb l’àrea metropolitana i, alhora, ens cal millorar el coneixement i la sensibilització ciutadana respecte a la protecció del patrimoni industrial.

En aquest sentit, la CUP proposem al Ple municipal l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), per dotar a Can Marfà Gènere de Punt d’una projecció més potent per atraure visitants, compartir recursos i experiències. L’adhesió a la XATIC pensem que és un revulsiu necessari per potenciar els recursos turístics i pedagògics associats al passat industrial de Mataró.

Can Marfà Gènere de Punt, extensió del Museu de Mataró, inaugurada el 2015, està dedicada al patrimoni cultural relacionat amb la Indústria del tèxtil de punt. Conté una part fonamental de la història de la industrialització de Catalunya, que fins a la data no disposava d’un espai de conservació, documentació, recerca i difusió especialitzat. Aquest projecte va ser possible gràcies a la voluntat de la Fundació Jaume Vilaseca d’oferir la seva col·lecció a la ciutat de Mataró, i a la inestimable col·laboració de particulars, empreses i professionals de la indústria del gènere de punt que de manera voluntària, han posat els seus coneixements al servei de la recuperació d’una de les col·leccions de patrimoni industrial més singulars de Catalunya.

Després de dos anys de funcionament, pensem que cal cercar sinèrgies amb altres projectes similars i, en aquest sentit, destaca la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, la XATIC. Justament, aquesta associació agrupa l’oferta de turisme industrial més àmplia de Catalunya:  Museus, Centres d’Interpretació, Antigues Fàbriques o Mines d’arreu del territori català.

La XATIC, que es va formar l’any 2006, agrupa a dia d’avui més de 25 localitats de gran diversitat que tenen en comú un important i variat llegat industrial que permet conèixer a fons la revolució industrial del nostre país i, amb ella, la transformació del territori i de la societat de la Catalunya contemporània.

L’oferta turística i cultural de la XATIC permet que els visitants puguin explorar una Catalunya diferent, amb activitats per a tota la família:  recórrer les galeries d’una mina de carbó o d’una muntanya de sal, contemplar el modernisme d’una antiga colònia tèxtil, viure en primera persona el procés d’elaboració del cava o del paper, acompanyar en el seu viatge un gra de blat des del camp fins al sac de farina, o viatjar en el primer tren del país.

Amb seu a Terrassa, la XATIC té l’objectiu de generar una línia d’actuació comuna com a eina de projecció, atracció de visitants i creació d’activitat econòmica i cultural en l’entorn del turisme industrial.

I per tal de tenir especial atenció al públic interessat amb el Turisme Industrial, existeix el Club XATIC, que agrupa actualment al voltant dels 3100 socis i que ofereix avantatges especials als titulars del seu carnet en tots els equipaments de la Xarxa, i en els Establiments Adherits al Club.

Atès que en el Pla d’actuació de la XATIC per a 2017 s’esmenta XATIC – Pla d’Actuació 2017 la possibilitat de l’adhesió de municipis amb interès potencial, i específicament esmenta Mataró.

Atès que Can Marfà necessita una projecció més potent per atraure visitants, compartir recursos i experiències.

Atesa la potencialitat dels recursos turístics i pedagògics associats al passat industrial de Mataró.

El Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de l’Ajuntament l’acord següent:

  • L’Ajuntament de Mataró realitzarà els tràmits necessaris per adherir-se a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, amb l’objectiu de potenciar l’equipament de Can Marfà Gènere de Punt i la resta d’equipaments i recursos associats al gènere de punt i a la industrialització de la ciutat.

Volem millorar el coneixement i la promoció del patrimoni industrial de Mataró