Posicionament de la CUP davant del desnonament de dos pisos de titularitat municipal

El govern municipal va informar en Comissió Informativa de la situació en què es troben dos dels pisos municipals destinats a les famílies amb major risc social i econòmic, gestionats des dels serveis de Benestar Social de l’Ajuntament, en els quals s’ha iniciat un procés de desnonament.

Ambdós casos presenten una situació similar: segons els tècnics municipals, els inquilins dels dos pisos socials esquiven els serveis de Benestar Social i en l’actualitat no s’han pogut comprovar si reuneixen els requisits públics previstos per gaudir d’aquests habitatges d’acord amb les condicions fixades.

En el Ple Municipal del 4 de setembre la CUP es va manifestar en contra de qualsevol desnonament i va expressar la necessitat que els dos casos referits es resolguin a través de criteris de prioritat social, atès que també hi ha moltes famílies en situació de risc que actualment es troben en llista d’espera d’un pis social.

Per aquests motius, la CUP es va abstenir en la votació del Ple Municipal i, alhora, va reclamar conèixer amb detall la situació real dels actuals inquilins, atès que, com a mínim, en un dels casos se sap que l’ocupant de l’habitatge no és ni tan sols la persona beneficiària original.

La CUP exigeix la màxima transparència en la gestió dels recursos municipals i per això demana que aquests dos casos es vehiculin de forma urgent a través de la comissió mixta sobre desnonaments per garantir que l’ús d’aquests habitatges públics respon a criteris i a necessitats socials fonamentades.

En relació a aquests dos casos, des de la CUP lamentem la instrumentalització partidista i populista que ha dut a terme ICV-EUiA, amb la intenció de fer creure falsament que són l’únic Grup Municipal que s’oposa als desnonaments, quan precisament l’anterior govern tripartit del qual en formaven part mai va definir una política d’habitatge social coherent enfront de la bombolla immobiliària i que també va desnonar famílies mataronines.


CUP Mataró

10 de setembre de 2014