Participació ciutadana a Mataró: comèdia o inoperància?

Davant l’abandó del Consell de Nova Ciutadania per part de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM) i el Moviment Educatiu del Maresme (MEM), i després del veto a entitats interessades a formar part dels consells, la CUP demana al govern tripartit que faci autocrítica sobre el model institucional de participació.

Divendres 6 de maig, el sr. Joan Antoni Barón, Alcalde de Mataró, va presidir la constitució del Consell de Ciutat, un organisme consultiu de l’Ajuntament destinat únicament a donar opinions quan el Ple Municipal vulgui tenir claca o legitimitat social en temes polèmics com els plans urbanístics o els pressupostos.

Hagués estat fantàstic que tothom hi pogués participar, però d’entrada, l’Alcalde i les tres formacions del seu govern (PSC-ICV-ERC), han preferit mantenir la participació ciutadana sota control, impedint que els sectors crítics amb la seva gestió poguéssim opinar dins dels consells sectorials, territorials i en el flamant consell de ciutat acabat de constituir.

Lamentem que el govern tripartit no atengués la demanda que vàrem exposar-los, el passat 3 de febrer en una intervenció al Ple Municipal, de garantir la formació d’uns consells de participació ciutadana oberts, transparents, sense filtres burocràtics o partidistes i amb capacitat deliberativa real.

Atès que el passat 12 d’abril, la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró (FAVM) va dir a l’Alcalde que els seus representants no tornarien a assistir a les reunions del Consell Municipal per a la Convivència, perquè tenien la sensació de perdre el temps per culpa de “la total inoperància” dels responsables polítics. Des de la CUP preguntem: com és possible que després d’haver empaperat la ciutat amb la campanya “Participa!” i d’haver convocat a les entitats ciutadanes i veïnals a mil i una reunions preparatòries, els representants de les entitats que més interès hi posen decideixin plegar?

Cal que l’Alcalde i el govern tripartit facin una autocrítica generosa i responsable, perquè no anem bé si els òrgans que han de donar la paraula a la ciutadania només serveixen per silenciar les veus crítiques amb la seva gestió.

Conseqüentment, des de la CUP, demanem al conseller delegat de participació ciutadana, sr. Ivan Pera que informi a la ciutadania de quina és la situació real de tots els consells.

I, ateses les queixes dels representants de la FAVM respecte al funcionament del Consell Municipal per a la Convivència, demanem al Sr. Ivan Pera què pensa fer al respecte.

Assemblea Permanent de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Mataró.
Mataró, 12 de maig de 2005