Nova revisió del ROM: molt soroll per no res!

La CUP denuncia que la nova revisió del ROM per part del govern municipal (PSC i CiU) restringeix encara més la participació ciutadana i obre la porta a la castellanització de l'Ajuntament.

Juli Cuéllar i Joan Jubany lamenten que la nova reforma del ROM de l'Ajutnament de Mataró serà encara més restrictiva envers la participació ciutadana.

El 2015, a l’inici de l’actual legislatura, la CUP va proposar la revisió del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els grups municipals i la participació de les entitats ciutadanes en el Ple Municipal.

El govern va entomar la demanda de revisar el ROM a través de la comissió especial d’Organització, presidida per Joaquim Fernàndez. Aquesta comissió s’ha reunit al llarg d’un any i, finalment, sense abordar el debat de fons sobre la participació ciutadana i la igualtat d’oportunitats dels grups municipals, ha passat a un simple tràmit d’esmenes. L’esborrany de nou articulat del ROM manté les restriccions imposades el 2012 per CiU, amb el suport de PSC i PP, i a més a més introdueix elements regressius en matèria lingüística, resultat de les pressions de C’s i PP.

Considerem que la revisió del ROM ha estat una pèrdua de temps. Continuem amb un reglament que limita la participació ciutadana i que constreny l’acció política dels grups de l’oposició. Per això, i en coherència amb el que hem defensat des del primer dia, hem presentat 7 esmenes al text de 2012 i 4 esmenes a les modificacions introduïdes pel govern el 2016, que es concreten en el següent:

1). Per agilitzar la durada dels Plens, celebració de dues (2) sessions mensuals: una per tractar Declaracions Institucionals i Dictàmens i l'altra de Control de Govern.
2). No limitar el nombre de propostes i preguntes que poden presentar els grups municipals al Ple.
3). Per garantir la publicitat i transparència, que les declaracions institucionals es debatin i votin al Ple, i que les respostes a preguntes per escrit s’incloguin com a annex a l’acta.
4). Que les entitats puguin presentar propostes i fer preguntes al Ple sense haver de passar pel filtre dels Grups Municipals.

Així ho han explicat en Juli Cuéllar i en Joan Jubany en roda de premsa dimecres 5 d'octubre de 2016.

Oficina de premsa CUP Mataró
5 octubre 2016

La comissió encarregada de revisar el ROM ha estat una pèrdua de temps.

L’avantprojecte del nou ROM manté les limitacions a la participació i introdueix aspectes regressius quant a l’ús del català.