No juguem amb la salut de la ciutadania!

La CUP exigeix el tancament de la planta d’escograva com a pas previ al desballestament de la incineradora i l’aprofundiment de la recollida selectiva de deixalles com a alternativa sostenible.

En relació al debat generat entorn de la planta de fabricació d’escograva situada al capdamunt del carrer Galícia, a prop de l’Hospital de Mataró, la CUP vol expressar.

1. La nostra plena solidaritat amb les persones que han estat afectades en la seva salut pel funcionament d’aquesta planta; aquest posicionament implica, en qualsevol cas, la nostra predisposició a donar tot el suport que ens pugui ser requerit per part dels sobredits veïns, de l’Associació de Veïns del barri de Cerdanyola així com del col·lectiu ecologista Terra Verda.

2. La nostra exigència que la planta esmentada sigui clausurada de manera immediata; entenem que el producte que és a la base de la fabricació de l’escograva, la cendra de la incineradora de Mataró, és un residu altament contaminant a causa dels metalls pesants que conté; el perill per a la salut pública que representa la manipulació d’aquest residu s’agreuja, en aquest cas, per la proximitat de la planta a zones habitades i equipaments sanitaris així com també pel tractament descurat i negligent que en fa l’empresa Rusc Pedreres Maresme S.L. i que, per sí mateix, justificava una actuació decidida i contundent per part de l’Ajuntament de Mataró.

3. El nostre advertiment que la insalubritat de les cendres de la incineradora no desapareix després del tractament, ans roman en el producte final, l’anomenada escograva, la qual no hauria d’utilitzar-se, en cap cas, per asfaltar carreteres o carrers.

4. La nostra més ferma demanda que, atenent les evidències fefaents que mostren les negatives conseqüències, en forma de contaminació gasosa i de generació de residus sòlids altament tòxics (cendres i escòries) i de tracatament complicat i car, que té per a la salut de la ciutadania l’activitat de la incineradora de Mataró, l’Ajuntament de Mataró i el Consorci de Tractament de Residus Sòlids del Maresme presentin un pla creïble i amb terminis definits de tancament de la dita planta, un pla basat en l’aprofundiment i la bona gestió de la recollida selectiva de residus.

En conclusió, des de la CUP entenem que, fins que no sigui possible la clausura de la incineradora, cal procedir al tancament de forma immediata i definitiva de la planta de fabricació d’escograva, sense contemplar-ne, en cap cas, la reinstal·lació a cap altre indret de la ciutat de Mataró, com sembla plantejar l’Ajuntament de Mataró, per boca de la regidora de Medi Ambient, na Quitèria Guirao.

Mataró, 15 de setembre de 2003
Oficina de premsa CUP Mataró