Matricula't a l'escola pública, la de totes!

La CUP promou la matriculació de la mainada a l'escola pública amb la campanya 'Mou fitxa per la pública. Matricula't a l'escola pública, la de totes!'. Expliquem les raons socials i les raons individuals per escollir l'escola pública per als nostres fills i filles:

PER QUÈ A LA PÚBLICA?

RAONS SOCIALS

 1.- Garantir que l'educació arriba a tothom implica gaudir d'una xarxa finançada per l'erari públic que arribi a totes les poblacions i barris de forma suficient. La participació i reivindicació d'aquesta xarxa és la millor garantia.

 2.-Que l'educació arribi a tothom és la millor garantia per poder gaudir d'una societat cohesionada, on tothom pugui trobar les seves oportunitats de desenvolupament i arribar a entendre's amb els altres malgrat els conflictes.

 3.-El paper d'aquesta institució i de la gent que hi participa, en una construcció cultural compartida és imprescindible.

 4.- El principal problema que han d'afrontar algunes escoles és la guetització. La única manera de superar-la és la supressió d'escoles selectives, fent que hi hagi un servei públic per tothom, i aplicant polítiques de redistribució de l'alumnat i de compensació en els centres guetitzats (ex. Escoles magnet).

 5. En un període de nova davallada de la natalitat, la xarxa pública ha de fer-se valer en els processos de matriculació per impedir un transvasament d'alumnat cap a la privada concertada que, a més, pot suposar la pèrdua de llocs de treball i l'afebliment del sector públic. Cal promoure polítiques socials de cohesió i rebaixar les ràtios de les aules.

6. Els centres d'ensenyament públic han de ser un instrument que permeti el desenvolupament integral de l'alumnat, que el capaciti, per fer front a la realitat amb esperit i sentit crític, creatiu i solidari, per participar conscientment en la construcció i transformació d'una societat en evolució constant.

RAONS INDIVIDUALS

1.- Creiem necessari que hi hagi diversitat cultural i de procedència a les aules. Tant de bo les persones s'acostumin de ben petites a relacionar-se amb persones diferents. És la millor formació per a aquells que hauran de relacionar-se amb tota mena de públic en el seu desenvolupament professional i social.

 2.- L'escola pública no és un negoci. No enfoca la seva activitat com a tal sinó com a una activitat humana i un bé públic.

 3.- Per això els problemes no s'amaguen sistemàticament, sinó que són coneguts pels interessats a fi de trobar-hi solucions.

 4.-És per això que està centrada en la seva funció educativa i social, i no en la supervivència (o el negoci) econòmica.

 5.-En general les possibilitats d'intervenció i participació de mares i pares és molt més elevat que en altres tipus d'escoles. També el tipus de relació entre famílies i professionals.

 6.-Hi trobem doncs uns alts nivells d'innovació educativa.

 7.-El resultat de tot això ha estat que en els darrers informes PISA els resultats de resiliència de l'alumnat de la pública s'ha situat per sobre de la mitjana de l'OCDE i per sobre de la mitjana del país.

(OCDE) : Organisation for Economic Co-operation and Development

*Resiliència: Relació dels resultats en front dels esperats per la procedència social i cultural