Mataró rebutja que les entitats sense ànim de lucre hagin de pagar l'Impost de Societats

A proposta de la CUP, l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una moció de rebuig a la Reforma Fiscal del govern espanyol, que obliga les entitats sense ànim de lucre a pagar l'Impost de Societats. La Declaració Institucional, que recull aportacions del moviment veïnal (CONFAVC i FAVM), s'ha aprovat en Junta de Portaveus i serà ratificada pel Ple Municipal de març de 2015.

Amb la Reforma Fiscal del govern espanyol de 27 de novembre de 2014, Llei 27/2014, qualsevol entitat –encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum– estarà obligada a presentar declaració de l'Impost de Societats. Aquesta llei perjudica grreument les entitats petites sense ànim de lucre.

Les entitats perjudicades són, per exemple, associacions de mares i pares, associacions de dones, entitats de joves (de joves amb ganes de fer coses), colles de cultura popular i tradicional, associacions de voluntaris (on persones es troben i participen de l'entorn o per millorar alguna situació), entitats culturals (per promoure l'art o altres disciplines), comunitats de veïns, bancs del temps, entitats esportives, esplais i caus... Entitats adscrites a l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu... Agrupacions de persones amb moltes ganes de fer coses per la seva comunitat, amb moltes hores dedicades a la preparació de les activitats i que fan que el dia a dia de moltes altres persones sigui una mica millor.

La Reforma Fiscal complicarà l’activitat de moltes persones autoorganitzades amb una finalitat col·lectiva, la majoria d’implantació a nivell local i amb una mínima infraestructura i amb un funcionament voluntari i altruista.

Des de la CUP considerem que les lleis han d’estar al servei dels ciutadans, i no pas a la inversa. Per això hem presentat la Declaració Institucional, aprovada per l'Ajuntament de Mataró que adopta, entre d'altress, els acords següents:

Primer.- Rebutjar la Reforma Fiscal del 27 de novembre del 2014, Llei 27/2014, segons la qual totes les entitats, sense excepció, hauran de presentar l'Impost de Societats.

Segon.- Reclamar al Govern espanyol l'actual llei 27/2014, fent-se ressò de la reclamació de la CONFAVC i la FAVM d’un marc fiscal just que reconegui la utilitat pública del sector associatiu que contingui al menys:
• Deduccions en l'IRPF en el cas de persones físiques o de l'Impost de Societats en el cas de persones jurídiques per les aportacions gratuïtes que es facin per donar suport a les activitats de les  associacions i fundacions
• Bonificacions a la contractació de personal per part d'aquestes entitats.
• Règim fiscal diferenciat per a les entitats no lucratives que, a més de reduir el tipus impositiu, consideri exempts els ingressos obtinguts amb motiu de les activitats econòmiques relacionades amb l'objecte social de l'entitat i destinades a sufragar les seves activitats.

Mataró, 3 de març de 2015