Mataró “ciutat acollidora” rebutja acollir tots els refugiats

El Ple de febrer de l’Ajuntament de Mataró ha rebutjat la proposta de resolució, presentada per la CUP, per tal que l’Ajuntament faci acollida activa de tots els refugiats que arriben a la ciutat, ja sigui per mitjans oficials o no. La proposta ha estat rebutjada amb els vots en contra de PSC, CIU, C's, PP i PxC.

 

Mataró “ciutat acollidora” es nega a acollir tots els refugiats

El Ple de febrer de l’Ajuntament de Mataró ha rebutjat la proposta de resolució, presentada per la CUP, per tal que l’Ajuntament faci acollida activa de tots els refugiats que arriben a la ciutat, ja sigui per mitjans oficials o no. La proposta ha estat rebutjada amb els vots en contra de PSC, CIU, C's, PP i PxC.

És prou clara i reconeguda per tothom la voluntat del govern espanyol de posar totes les traves necessàries per a l'acceptació i la legalització de les persones que, acollint-se al dret internacional, són demandants d'estatut d'asil.

També es fa palesa la incapacitat del govern de la Generalitat de Catalunya de donar passos en aquest sentit, emparant-se en la legalitat existent, emanada pel posicionament de l'Estat espanyol.

És evident que es tracta de posicionaments polítics, basats en estadístiques i en tendenciosos estudis d'impacte socioeconòmic, que s’utilitzen com a base per justificar l'incompliment dels més elementals drets humans de socors i acolliment.

Tots els acords recollits en la Carta de Drets Humans estan sent vulnerats conscientment, creant fronteres externes a la Unió Europea i cossos especials de seguretat com el Frontex.

Ara mateix s'estan emprant més mitjans econòmics en crear l'Europa gueto que no pas en l'acollida digna de les persones.

La frontera Sud, on s'amunteguen milers de persones, va ser creada pel govern espanyol i ha servit com a experiment del que la Unió Europa està fent en la frontera oriental entre Grècia i Turquia. L'acord econòmic amb aquest país, considerat, tendenciosament, com a segur, ha estat denunciat en moltes instàncies jurídiques i socials.

La ciutadania de Catalunya ja hem donat proves, en les mobilitzacions, de la capacitat i voluntat d'acollir. Per tant arriba l'hora de lluitar contra els murs que alcen els governs i demanar a l'Administració més propera al ciutadà, l'Ajuntament, que prengui el paper que la societat reclama.

No n'hi ha prou amb declarar-nos “Ciutats Acollidores”si a la pràctica no es permet l'acolliment, i no n'hi ha prou en posar a disposició exclusiva del govern de l'Estat espanyol uns habitatges si no deixen arribar les persones.

En aquest sentit, des del Grup Municipal de la CUP varem proposar al Ple de l'Ajuntament de Mataró l’acord següent:

-L'Ajuntament de Mataró farà servir les infraestructures necessàries, destinades a l'acollida de persones refugiades quan arribin a la ciutat, ja sigui per mitjans oficials o no. En aquest sentit, recorrerà als equipaments habitacionals que la ciutat ha posat al servei de l’acollida de les persones refugiades per tal que es puguin quedar a la ciutat, els donarà la informació i el suport tècnic necessari perquè puguin tramitar l'estatut de refugiat, i també les inclourà en tots els circuits de serveis d'acollida, formació i ocupació laboral.

La proposta va decaure pels vots contraris del PSC, CIU, C's, PP i PxC.