Les irregularitats en els pisos de Prohabitatge tornen al Ple de l'Ajuntament

La CUP ja va denunciar el juliol del 2004 nombroses irregularitats i defectes estructurals de projecte en els habitatges protegits del carrer Comas. Un any i mig després continua la mala gestió de Prohabitatge, i la CUP ha demanat intervenir al Ple Municipal per fer arribar les denúncies veïnals.

La Candidatura d’Unitat Popular de Mataró ha demanat intervenir al Ple Municipal de dijous 2 de febrer per fer arribar les denúnices veïnals dels llogaters dels pisos de protecció que l'empres pública Prohabitatge gestiona al carrer Jaume Comas. La intervenció de la nostra companya Carme Polvillo s’ha sol·licitat en el punt 29 de l’ordre del dia, titolat “Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte la gestió de Prohabitatge dels problemes sorgits amb els arrendataris dels habitatges de protecció pública del c. Jaume Comas i Jo núm. 16”.

El juliol del 2004, davant les demandes dels arrendataris de l’immoble, el president de Prohabitatge, Genís Bargalló (ERC), es va comprometre a trobar solucions als defectes de projecte i a les nombroses irregularitats detectades. Davant la poca destresa del regidor Bargalló, el mateix alcalde Joan Antoni Barón (PSC-PSOE) es va comprometre a solucionar el tema.

Un any i mig després s’han resolt algunes de les mancances detectades, però ara els llogaters denuncien cobraments no acordats per part del propietari (Prohabitatge), a més d’un tracte prepotent per part de l’administració. Prohabitatge està intentant utilitzar les fiances deixades pels usuaris dels pisos per a cobrir “errors de càlcul” de la mateixa empresa pública i no pas dels llogaters. Això seria una nova irregularitat que, a més, és il·legal. La CUP també ha sabut que el regidor Genís Bargalló ha pressionat CiU per tal que retiri la pregunta del Ple.

Des de la CUP entenem que temes com aquest no haurien d’anar al Ple Municipal, però la manca de diàleg i la prepotència de les autoritats fan que aquesta sigui la única via per obtenir respostes a les denúncies i demandes veïnals. Considerem que un govern que es diu d’esquerres no hauria de tenir aquests seriosos problemes de comunicació amb la ciutadania. Ningú, i menys qui es diu progressista, pot gestionar una necessitat bàsica com l’habitatge com si fos una obra de caritat. Les persones que viuen en habitatges de protecció es mereixen el respecte de l’administració i tenen el dret de viure-hi dignament!

Mataró, 1 de febrer de 2006
CUP Mataró


NOTÍCIES DE PREMSA

• capgros.com CiU diu que els pisos protegits del Carrer Comas encara tenen deficiències [31/01/2005]