L'Ajuntament de Mataró es compromet a fer pressupostos participatius

El Ple de l'Ajuntament de Mataró aprova la proposta de resoució de la CUP per uns pressupostos participatius
 

L'Ajuntament de Mataró es compromet a fer pressupostos participatius

Els 27 regiudors de l'Ajuntament de Mataró han votat a favor de la proposta de resolució de la CUP per uns pressupostos participatius. La moció s'ha aprovat per unanimitat al Ple Municipal dijous 8 de setembre de 2016.

Segons els acords, l'Ajuntament es compromet a:

Primer. L’Ajuntament de Mataró desenvoluparà una prova pilot perquè la ciutadania, a través dels òrgans de participació vigents, pugui decidir la destinació dels recursos del pressupost municipal corresponent a l’any 2017, per tal d’incorporar-ho prèviament a la seva aprovació en el Ple Municipal.

Segon. L’Ajuntament de Mataró impulsarà un debat ciutadà per dissenyar una proposta de funcionament del procés de pressupostos participatius, que tingui en compte les experiències d’altres ciutats.

Tercer. L’Ajuntament de Mataró crearà una comissió de seguiment dels pressupostos participatius, formada per representants del govern, dels grups municipals, i dels consells territorials i sectorials per col·laborar en el disseny i l’execució del procés participatiu.

Des de la CUP vetllarem per tal que aquest acord es faci efectiu i, finalment, a Mataró comencem a enfocar els pressupostos municipals amb la participació de la gent.