La CUP reclama al Parlament solucions al deute de l’Hospital de Mataró i rebutja el model de consorci

La CUP valora com a estèrils les gestions fetes al Parlament  per l’alcalde de Mataró.
Les diputades de la CUP van votar a favor del pagament del deute de l’Hospital i en contra de legitimar el model de consorci sanitari.

Visita de delegació de l'Ajutament de Mataró al Parlament de Catalunya

La CUP valora com a estèrils les gestions fetes al Parlament  per l’alcalde de Mataró.
Les diputades de la CUP van votar a favor del pagament del deute de l’Hospital i en contra de legitimar el model de consorci sanitari.

Des de la CUP valorem que la visita de la delegació de regidors de l'Ajuntament de Mataró al Parlament per reunir-se amb els membres de la comissió de Salut, el passat 6 d’abril, va ser estèril. La trobada només va servir perquè els grups parlamentaris es fessin retrets, els uns als altres, condicionant la millora del finançament de l'Hospital de Mataró a l'aprovació del pressupost de la Generalitat. En cap moment es va qüestionar el model de Consorci i tampoc es va contemplar la reversió de les mesures implantades d'ençà de l'aplicació del Pla de reequilibri i de la intervenció del Consorci per part de la Generalitat.

D’altra banda, dijous 21 d’abril, al Parlament es va votar una nova moció, presentada pel PP, en la qual es tornava a fer referència a la situació de l’Hospital de Mataró. En aquesta votació, el grup de la CUP es va posicionar de la manera següent:

Vam votar “Sí” a donar compliment a la resolució 638/X, sobre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de Mataró; la resolució 956/X, sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme, i la resolució 1113/X, sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital de Mataró per al 2015. Aquest vot afirmatiu de la CUP és en la línia del que sempre hem defensat: cal pagar el deute històric i complir amb les mocions aprovades en la darrera legislatura.

Vam votar “No” a adoptar el més aviat possible les mesures qua calguin per garantir la suficiència econòmica i de gestió del Cosnorci Sanitari del Maresme, ja que des de la CUP no legitimem el model de consorcis sanitaris perquè obren la porta a la privatització de la sanitat pública, i en canvi apostem per incorporar els consorcis a la xarxa pública d’hospitals de l’ICS.

Vam votar “abstenció” als punts C i D  de la moció, que feien referència a la concreció de mesures per la suficiència econòmica i de gestió del Consorci, justament perquè no compartim aquest model de gestió.

Des de la CUP pensem que cal revertir les mesures imposades de forma unilateral per la Generalitat, encaminades a desmantellar els serveis sociosanitaris de l’Hospital de Sant Jaume (Mataró). Alhora defensem una planificació participada amb la ciutadania i els treballadors de l’Hospital de Mataró i de la seva àrea d’influència. Finalment, ratifiquem el nostre rebuig als consorcis sanitaris, perquè per més que siguin entitats públiques, estan supeditats al dret privat i, per tant, són una via d’entrada a la privatització de la sanitat. Nosaltres no podem donar suport a res que tingui a veure amb la perpetuació d’aquest sistema, malgrat tot, sí que reclamem el pagament del deute existent amb el Consorci del Maresme.

Oficina de premsa CUP Mataró
26 abril 2016