La CUP proposa una estació d'autobusos interurbans

Des de fa moltes dècades arrosseguem una política de foment de l'ús del transport privat per a la mobilitat intercomarcal i la connexió amb Barcelona o amb les comarques veïnes. Aquest model ha suposat el trinxament de la nostra comarca per múltiples infrastructures viàries, la pèrdua d'àrees agrícoles i forestals, la degradació del paisatge i un augment de la contaminació ambiental és un model obsolet que cal superar amb urgència.
Contra el col·lapse de la mobilitat, la CUP no creu amb pedaços com podrien ser les calçades laterals de la C-32, que només aconseguiran augmentar la capacitat de vehicles temporalment, i que comportaran un agreujament del trànsit a mig termini. Considerem que cal promoure decididament l'ús del transport públic, millorant i optimitzant les infrastructures existents.En aquest sentit, la CUP de Mattaró proposa, com ja ho va fer el 13 de maig de 2004 en un prec desestimat per l'actual govern municipal, crear una estació d'autobusos interurbans que enllaci Mataró amb d'altres poblacions (per ex. Vic, Manresa o Girona).Inicialment, hagués estat molt encertat ubicar aquesta estació en el lloc que ara ocupa l'edifici de la policia municipal. Atès que aquesta opció ja no és possible, proposem que l'estació d'autobusos interurbans s'ubiqui en funció del futur traçat de tren i, per tant, cal tenir una visió estratègica i supramunicipal. En tot cas, l'emplaçament hauria de contemplar un espai d'aparcament i s'hauria d'afavorir la intermodalitat i la coordinació de les diverses xarxes (ferrocarril i autobús). Si es manté l'actual traçat i parada de tren per la costa, considerem que un bon espai, que combinaria els aspectes abans citats seria l'actual aparcament de la RENFE.
Mataró, 24 de maig de 2007

NOTÍCIES RELACIONADES:
Mataró reclama una estació d’autobusos interurbans
El tripartit rebutja al Ple la proposta de la CUP de fer una estació d’autobusos a Mataró