La CUP proposa que Mataró instal·li màquines que retornen diners pels envasos buits

El regidor de la CUP Xavier Safont-Tria ha proposat que s'implantin a Mataró màquines que retornen diners per cada envàs buit que s'hi deposita. És el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d'Envasos.

Per llei, les empreses envasadores tenen l'obligació de fer-se càrrec dels residus que generen: els envasos buits. En canvi, el que estan fent les envasadores, agrupades a Ecoembes, és pagar a l'Ajuntament el servei de recollida d'envasos. En el nou conveni per als anys 2013-2018 Ecoembes està negociant amb les administracions el preu de la gestió d'aquests residus que ells han generat.

La CUP recorda que amb sistemes de recollida més sostenibles, com per exemple el porta a porta, la separació dels envasos seria més eficient i no anirien a parar tants envasos al rebuig (en el cas de Mataró, a la incineradora).

Hi ha altres opcions com el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d'Envasos, tal com ha explicat Xavier Safont-Tria al Ple. Aquest sistema s'està aplicant en experiències pilot en algunes poblacions. Consisteix en màquines on els ciutadans poden dipositar envasos buits i a canvi reben diners. Aquest sistema incentiva el reciclatge d'envasos. L'experiència demostra que es garanteix el retorn d'entre un 70% i un 90% dels envasos i multiplica per cinc (5) el tant per cent de recollida selectiva.