La CUP proposa que l’Ajuntament de Mataró suspengui l’aportació econòmica a la FMC pel Cas Mercuri

La trama de corrupció urbanística del “Cas Mercuri” també va destapar els pagaments irregulars de dietes i desplaçaments a representants de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

Amb independència de la resolució judicial, aquest afer demostra l’opacitat i la manca de transparència de la FMC en la gestió d’uns diners que són públics, perquè provenen de les aportacions que fan tots els ajuntaments adherits.

Aquesta situació se suma al decantament partidista de la FMC, que s’ha visualitzat de forma clara en la seva manca de col·laboració i en la passivitat en relació a la consulta del 9N.

Per tot plegat, el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró  proposa que el Ple Municipal adopti els acords següents:

1. L’Ajuntament de Mataró, suspendrà la seva aportació econòmica a la Federació Catalana de Municipis (FMC), fins que no s’aclareixin les responsabilitats sobre la gestió econòmica d’aquesta entitat.

2. L’Ajuntament de Mataró comunicarà aquest acord al president de la Federació Catalana de Municipis (FMC).


Xavier Safont-Tria i Ramon
Portaveu del Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró

Mataró, 29 d’octubre de 2014