La CUP proposa la Tarificació Social Integral per bonificar, de cop, tots els impostos municipals a les famílies més necessitades

El Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular ha presentat 26 esmenes a les ordenances fiscals que regulen els impostos, les taxes i els preus públics del municipi de Mataró per al 2015. Destaquem la proposta de crear una Tarificació Social Integral que permetrà, a les famílies més necessitades, demanar d’un sol cop una bonificació a tots els impostos, taxes i preus públics de l’any següent.

El Grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró ha presentat 26 esmenes a les Ordenances Fiscals per tal d’impulsar que qui més té més pagui, i qui menys té menys pagui a través d’una política social integral no caritativa.

El govern local ha definit les actuals Ordenances Fiscals de continuïtat. Sí, són la continuïtat de la misèria d’una situació que no dóna resposta a les demandes de moltíssimes famílies amb dificultats econòmiques per arribar a final de mes. Contraposem les polítiques de justícia social a les actuals polítiques caritatives gestionades des del servei de Benestar Social. La CUP presenta una proposta innovadora amb una nova ajuda fiscal: la Tarificació Social Integral, de fàcil accés per a les famílies amb dificultats econòmiques, i que s’aplicarà de forma integral a tots els impostos municipals.

Actualment només existeix una tarificació social per a l’IBI i la Taxa de la brossa. S’hi poden acollir només les unitats familiars que ingressen com a màxim el salari mínim interprofessional (SMI). Les bonificacions estan restringides a les persones jubilades o en situació d’atur. Aquests beneficis fiscals, a sobre, s’han de demanar per separat. Per tant, són unes ajudes limitades i a la pràctica només se’n beneficien poques famílies.

La proposta de la CUP amplia els beneficis fiscals a tots els impostos, taxes i preus públics per defensar els sectors populars que més ho necessiten. Hem detectat moltes famílies que viuen en el llindar de la pobresa malgrat que algun membre de la família treballi. Les actuals ordenances fiscals no tenen en compte aquest perfil familiar, i només s’ajuda quan la situació familiar és límit i cap membre de la família treballa.

La CUP proposa un sistema de Tarificació Social Integral (TSI)que faciliti els tràmits a les famílies més necessitades: es demanarà un sol cop, i les bonificacions s’aplicaran directament a tots els impostos, taxes i preus públics.

La proposta de Tarificació Social Integral atorgarà beneficis fiscals en funció de la renda.  La TSI es divideix en tres trams d’ingressos familiars (SMI, SMI+10%, SMI+20%) que determinaran un descompte escalonat als impostos. Els beneficis fiscals estaran restringits a les famílies que tinguin només en titularitat el propi habitatge, una sola plaça d'aparcament i que com a màxim tinguin un sol vehicle.

Amb aquesta mesura s’aplicaria una política de justícia social, alleugeraríem la càrrega fiscal que suporten les famílies més necessitades, i obtindríem uns impostos més progressius: qui més té més paga.

Mataró, 15 de desembre de 2014