La CUP proposa la renaturalització d'un tram de platja de Mataró

- Defensem la recuperació progressiva dels ecosistemes del litoral del Maresme.
- Proposem un acord de custòdia entre l’Ajuntament de Mataró i amb la Delegació de la Serralada del Litoral Central la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) per naturalitzar un tram de la platja de Sant Simó.

 

La CUP proposa la renaturalització d'un tram de platja de Mataró

Dimarts 28 de juny, arran de platja, la CUP de Mataró ha presentat públicament una proposta per la naturalització d’un tram de la platja de Mataró. A l’acte hi han participat l’ambientòleg Míguel Gómez; Sílvia Bofill i Juli Cuéllar de la CUP Mataró, i per part de la CUP d’Arenys de Mar el regidor David Caldeira i la biòloga Eve Garcia.

La platja, un espai natural a recuperar

Mataró disposa de 6,5 km de litoral. La construcció del Port de Mataró i els espigons, l’assentament d’edificacions i infraestructures al passeig marítim i les ampliacions d’espais destinats a la mobilitat i a l’aparcament de vehicles ha fet  reduir l’espai de platja a Mataró a aproximadament 2,2 km. Les llevantades a les quals la platja està sotmesa han provocat també problemes sedimentològics greus així com la regressió i la modificació del contorn de les platges.

La regeneració artificial de la sorra, la neteja mecanitzada i el trepig continuat per part dels usuaris ha causat una degradació constant de la vegetació pròpia d’hàbitats sorrencs que ha desaparegut pràcticament en la seva totalitat.

La neteja mecanitzada de la platja contribueix en la pèrdua de biodiversitat i en l’alteració geomorfològica de les platges. Aquesta pèrdua de vegetació facilita el processos d’erosió provocats per l’acció del vent i del mar.

Malgrat que la neteja mecanitzada elimina les restes orgàniques provinents del fons marí, com poden ser fulles de la posidònia i algues, essencials per mantenir la biodiversitat de la fauna associada a aquest ambient. Per una altra banda, la neteja mecanitzada de les platges provoca una alteració continua del perfil de la platja eliminant els esglaons naturals provocats per l’acció del mar i el vent. Per últim, la mecanització no comporta l’eliminació de residus de les platges en la seva totalitat, ja que els filtres utilitzats no permeten recollir les deixalles petites, però molt habituals, com burilles de cigarretes o bastonets per les orelles.

La platja, molt més que un espai lúdic

El vigent Pla d’usos i serveis de temporada de les platges promou actuacions que fan referència a l’accessibilitat, la mobilitat i la seguretat a les platges. També dictamina la gestió activa de serveis lúdics, esportius i culturals que es poden dur a terme principalment durant la temporada alta als mesos d’estiu. La ciutat de Mataró no està realitzant cap tipus de gestió enfocada en la preservació i recuperació d’espais naturals de platja i es per això que sorgeix aquesta proposta.

Compromís institucional, participació ciutadana i sensibilització

Per aquests motius la CUP proposem un establir un marc de col·laboració mutu entre l’Ajuntament de Mataró i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) a través de la Delegació d’aquesta a la Serralada del Litoral Central (antiga secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró), entitat sense ànim de lucre amb més de 150 anys de recorregut en l’àmbit de la recerca participativa, el naturalisme i la divulgació científica.

Amb aquesta col·laboració volem dur a terme una iniciativa de custòdia del territori per a la restauració d’un tram limitat de la Platja de Sant Simó i, així, propiciar la naturalització d’aquest ecosistema i apropar aquest espai natural a la societat civil perquè tingui paper actiu en aquest projecte.

Les principals modificacions de l’activitat de l’espai a naturalitzar que proposem són les següents:

• Eliminar la neteja mecanitzada en el tram a naturalitzar i realitzar-la de manera  manual únicament, retirant la brossa d’origen antròpic i mantenint a la sorra les restes naturals procedents del mar.
• Limitar i protegir l’espai a naturalitzar del pas de vehicles i mitjançant cordes i estaques.
• Divulgar el projecte a la ciutadania mitjançant cartells informatius.
• Activar una campanya de sensibilització i participació entre la ciutadania, incorporar activitats en programes educatius a escoles. Fer partícips  a altres col·lectius i ciutadans per tal d’inculcar el valor dels espais naturals en benefici de la comunitat.

L’Ajuntament de Mataró assumiria el compromís de col·laborar i donar suport a les accions de custòdia dutes a terme a la platja de San Simó.

L’entitat de custòdia (IHCN) coordinaria l’execució dels plans específics del programa de custòdia a la platja, per promoure’n la conservació i efectuar el seguiment de cada acció.

Aquest projecte no es limita a delimitar un tros de platja amb cordes i fer-hi créixer vegetació autòctona, sinó que pretén restaurar un espai natural enmig de Mataró per poder gaudir-lo tots i fer-ho entre tots.

D’aquesta manera, la ciutadania de Mataró a més d’espais de platja amb tumbones i espais recreatius tindrà l’opció de passejar o banyar-se en una platja amb algues i restes naturals arribades del mar i vegetació autòctona.

En aquest sentit, cal destacar que hi ha altres municipis com Altafulla o Viladecans que compten ja amb experiències exitoses de naturalització i municipis del Maresme com Malgrat de Mar, Canet de Mar, Arenys de Mar, Vilassar de Mar o el Masnou, porten gairebé una dècada dedicant esforços a millorar les condicions naturals de la platja en alguns trams del seu litoral.

La proposta de la CUP ha estat concebuda de forma participativa, amb l’assessorament de Manel Gazo i Jordi Sànchez de Submon, de l’ambientòleg Míguel Gómez, l’Aida Viza i d’altres membres de la delegació de la Serralada Litoral Central de l’ICHN i companys de Preservem el Litoral, entre d’altres. La proposta es presentarà al Ple Municipal de l’Ajuntament Mataró del proper mes de juliol.

CUP Mataró
Mataró, 28 de juny de 2016